Kody znakowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kody znakowe - strona 1 Kody znakowe - strona 2 Kody znakowe - strona 3

Fragment notatki:

2010-05-17
Kody znakowe
Zagadnienia
Kody alfanumeryczne
Znaki sterujące
Kod ASCII
Unicode
Postać spakowana liczb BCD
Postać rozpakowana liczb BCD
1
2010-05-17
Kod Morse’a
Kod telegraficzny nr 2
(kod Baudota)
2
2010-05-17
Kod ASCII
American Standard Code for Information Interchange
Kod ASCII (wartości dziesiętne)
0
0
1
2
3
4
5
6
7
NUL
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
8
BS
HT
LF
VT
FF
CR
SO
SI
16
DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
24
CAN
EM
SUB
ESC
FS
GS
RS
US
32
SP
!
"
#
$
%
&
'
40
(
)
*
+
,
-
.
/
48
0
1
2
3
4
5
6
7
56
8
9
:
;

?
64
@
A
B
C
D
E
F
G
72
H
I
J
K
L
M
N
O
80
P
Q
R
S
T
U
V
W
88
X
Y
Z
[
\
]
^
_
96
`
a
b
c
d
e
f
g
104
h
i
j
k
l
m
n
o
112
p
q
r
s
t
u
v
w
120
x
y
z
{
|
}
~
DEL
3
2010-05-17
Kod ASCII (wartości szesnastkowe)
0/8
1/9
2/A
3/B
4/C
5/D
6/E
7/F
NUL
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
BS
HT
LF
VT
FF
CR
SO
SI
DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN
EM
SUB
ESC
FS
GS
RS
US
SP
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;

?
4
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
`
a
b
c
d
e
f
g
o
0
1
2
5
6
h
i
j
k
l
m
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x
7
y
z
{
|
}
~
DEL
Kod ASCII (wartości szesnastkowe)
0/8
6
6/E
7/F
ENQ
ACK
BEL
HT
LF
VT
FF
CR
SO
SI
DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
EM
SUB
ESC
FS
GS
RS
US
SP
!
"
#
$
%
&
'
)
*
+
,
-
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
9
:
;

?
@
A
B
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
5
5/D
EOT
H
4
4/C
ETX
8
3
3/B
STX
(
2
2/A
SOH
CAN
1
1/9
NUL
BS
0
Y
Z
[
\
]
^
_
`
a
b
c
d
e
f
g
o
h
7
i
j
k
l
m
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
4D = 01001101
DEL
4
2010-05-17
Własności kodu ASCII
Litery
• Wartości kodów rosną w porządku alfabetycznym
41 42 43 44 . . .
A B C D .. .
61 62 63 64 . . . (hex)
a b c d ...
• Małe i wielkie litery
Kod_małej_litery = Kod_wielkiej_litery + 20 (hex)
0110 1110 0110 1111 0110 0011 0110 1011 0110 0001
n
o
c
k
a
Własności kodu ASCII
Litery
• Wartości kodów rosną w porządku alfabetycznym
41 42 43 44 . . .
A B C D .. .
61 62 63 64 . . . (hex)
a b c d ...
• Małe i wielkie litery
Kod_małej_litery = Kod_wielkiej_litery + 20 (hex)
0110 1110 0110 1111 0110 0011 0110 1011 0110 0001
n
o
c
k
a
5
2010-05-17
Własności kodu ASCII
Litery
• Wartości kodów rosną w porządku alfabetycznym
41 42 43 44 . . .
A B C D .. .
61 62 63 64 . . . (hex)
a b c d ...
• Małe i wielkie litery
Kod_małej_litery = Kod_wielkiej_litery + 20 (hex)
0100 1110 0100 1111 0100 0011 0100 1011 0100 0001
N
O
C
K
A
Własności kodu ASCII
Cyfry
0 0 1 1 * * * *
kod BCD cyfry
Np.
„2” ma kod
0011 0010 (32h)
„7” ma kod
0011 0111 (37h)
„9” ma kod
0011 1001 (39h)
6
2010-05-17

(…)

… znakowa wg protokołu BISYNC
(Binary Synchronous Transmission)
8
2010-05-17
Inne alfabety w kodzie ASCII - ISO/IEC 646
ISO/IEC 646 – odmiany narodowe
9
2010-05-17
Strony kodowe
Powstało wiele różnych rozszerzeń ASCII wykorzystujących
ósmy bit, nazywanych stronami kodowymi
Tablica kodowa zawierająca alfabet łaciński
(tzw. zbiór podstawowy G0)
jest identyczna z ASCII i koduje znaki w postaci
0 b7 b6 b5 b4…
… znaków
Unicode
unique, universal, and uniform character encoding
Kody dla wszystkich znanych systemów pisma (alfabetów)
Znak może być
literą (np. łacińską, grecką, hebrajską, arabską,)
znakiem sylaby (np. w japońskim piśmie Hiragana)
ideogramem (np. w piśmie chińskim Han,
tzw. CJK - Chinese, Japanese, Korean)
symbolem (np. technicznym, muzycznym,
znakiem Braille’a)
12
2010-05-17
Unicode
(Unikod…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz