klauzula generalna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
klauzula generalna - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Klauzula generalna - norma ogólna: świadomie niedoprecyzowana, która ocenę konkretnego stanu faktycznego powierza podmiotowi przestrzegającemu prawo lub organowi stosującemu prawo. Taka swoboda (luz ocenny, luz interpretacyjny) nie jest jednak absolutna, gdyż granice decyzji wytyczone są przez zawarte w przepisach odesłania pozasystemowe. Ma więc miejsce wprowadzanie do tekstów aktów normatywnych pozaprawnych kryteriów ocen poprzez użycie nieostrych określeń, jak "dobra wiara", "społeczno-gospodarcze przeznaczenie rzeczy", "należyta staranność", "niskie pobudki", bądź też odesłanie wprost do pozaprawnych porządków normatywnych, np. do norm miejscowego obyczaju kupieckiego, zasad współżycia społecznego, aktualnej wiedzy medycznej itp. Przepisy odsyłające do interpretatorów prawa dany przedmiot wykładni prawa. Klauzula generalna zapewnia prawu elastyczność, dając możliwość podejmowania decyzji, powołując się na indywidualną ocenę sytuacji występującej w danym przypadku lub w oparciu o pozaprawne zasady postępowania. Jedną z klauzul generalnych w prawie cywilnym jest klauzula "zasady współżycia społecznego". M. in. czynność prawna wywołuje skutki w niej wyrażone, wynikające z ustawy oraz z zasad współżycia społecznego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz