Klasyfikacja wód powierzchniowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 308
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja wód powierzchniowych-opracowanie - strona 1 Klasyfikacja wód powierzchniowych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

KLASYFIKACJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH:
Do 2008 roku klasyfikacja ograniczała się do kilkudziesięciu wskaźników po tym roku została rozbudowana.
Według rozporządzenia Ministra Środowiska z 2002r. Dotyczących wskaźników jakości wód, odnoszących się do części wód powierzchniowych wyróżnia się czynniki biologiczne, hydromorfologiczne(brak wartości granicznych), fizykochemiczne(dla I i II klasy).
Klasyfikacja jednolitych klas: 1. Ocena biologiczna, na podst. wyników otrzymujemy klasę I,II,III lub gorsze. Nie brano pod uwagę oceny biologicznej kiedyś, a teraz klasyfikacja opiera się na tym wskaźniku. Gdy stan wody wg oceny biologicznej jest gorszy niż dobry to ocena hydromorfologiczna i fizykochemiczna nie jest brana pod uwagę.
2. Ocena hydromorfologiczna
3. Badania pod względem fizykochemicznym, analiza wartości pierwiastków, wartość stęż 90%- po odrzuceniu 10% najwyższych wyników. 12 wyników Stan ekologiczny: b. dobry, dobry, umiarkowany, słaby i zły:
Biologiczne elementy: flora wodna, ichtiofauna, bezkręgowce
Parametry fizyko-chemiczne: temperatura, tlen, zasolenie
Parametry hydromorfologiczne
Stężenia azotu wahają się w ciągu roku (zupełnie inne wartości). Maksimum występuje w okresie przedwiośnia w wodach odpływających, jest to naturalny okrs wegetacyjny gdzie rośliny nie pobierają azotu a jest on produkowany.
Wycieki z wysypisk. Znajduje się tam wiele substancji które nie podlegają chemicznemu rozkładowi, w przeciwieństwie do ścieków bytowych stosunek chemicznego rozkładu do biologicznego jest jak 50 do 1 gdzie na obszarach zurbanizowanych ten stosunek to 3-2 do 1.
WODY PODZIEMNE: (rozporządzenie MŚ 2008 23 lipca)
1.odczyn 6,5-8,5
2.przewodnictow właściwe 200-700
3.ogólny węgiel org.- zw. Org 1-10
4.zw.azotu-azotany 5.wapń, magnez- twardość wody
6.żelazo, mangan- woda pitna
7. temperatura 4-20 8. tlen rozproszony 0-5 mg/l
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz