Klasyfikacja czynności procesowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja czynności procesowych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Pojecie i klasyfikacja czynności procesowych (zob. rozdział VIII), tu wystarczy jedynie zauważyć, że zakaz powyższy nie dotyczy opinii biegłego, która może być złożona na piśmie lub ustnie w zależności od polecenia organu procesowego (art. 200 § l), oraz że sam kodeks dopuszcza umożliwienie podejrzanemu w toku postępowania przygotowawczego złożenie wyjaśnień na piśmie (art. 176 § l); podlegają one wówczas odczytaniu i stanowią załącznik do protokołu (art. 176 § 4). Z kolei sprawozdania procesowe mają zawsze postać pisemną (protokół, notatka). Inne oświadczenia wiedzy w zależności od sytuacji procesowej są pisemne lub ustne (do protokołu). Tak więc przytoczenia procesowe zawierane we wniosku dowodowym są — w zależności od sposobu składania tego wniosku — zawarte na piśmie lub podawane ustnie wraz z ustnym wnioskiem. Zawiadomienie o przestępstwie można przekazać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (art. 143 § l pkt l). Natomiast zawiadomienia kierowane przez organ procesowy do strony (np. o terminie rozprawy) są z zasady pisemne, ale mogą też mieć postać ustną, np. o terminie rozprawy po przerwie wobec uczestników obecnych przy przerywaniu (art. 402 § l infine) czy wobec podejrzanego o terminie końcowego zapoznania z materiałem dochodzenia (art. 321 § l), co może nastąpić w trakcie przesłuchania i być odnotowane w protokole tej czynności.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz