Klasyczny model funkcjonowania gospodarki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2597
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyczny model funkcjonowania gospodarki - strona 1 Klasyczny model funkcjonowania gospodarki - strona 2 Klasyczny model funkcjonowania gospodarki - strona 3

Fragment notatki:

    Wykład: NIEWIDZIALNA RĘKA RYNKU  – KLASYCZNY MODEL  FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI     Założenia modelu klasycznego   Doskonała konkurencja    Giętkie ceny i płace   Stabilność gospodarki w długim okresie   Pełne wykorzystanie czynników wytwórczych   Neutralność pieniądza     Podaż kreuje popyt (prawo Saya)     Wyznaczniki bogactwa wg A.Smitha    “Nie  można  powiększyć  wartości  rocznego  produktu  ziemi  i  pracy jakiegoś narodu inaczej, jak tylko albo zwiększając liczbę  pracowników  produkcyjnych,  albo  też  siłę  produkcyjną  tych  pracowników, którzy byli dotychczas zatrudnieni.”    “Liczba  pracowników  produkcyjnych  może  wzrosnąć  tylko  i  wyłącznie  w  następstwie  wzrostu  kapitału  (czyli  wzrostu  funduszów przeznaczonych na ich utrzymanie.”  “Siła produkcyjna danej liczby pracowników nie może wzrosnąć  inaczej,  jak  tylko  w  następstwie  pewnego  ulepszenia  i  zwiększenia  ilości  maszyn  i  narzędzi,  które  ułatwiają  i  skracają  pracę,  albo  też  w  następstwie  bardziej  właściwego  podziału  i  rozkładu pracy.” Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 1. PWN, W-wa 1954 t.1,  s.435     Wyznaczniki bogactwa narodu (dochodu narodowego)  wg Adama Smitha BOGACTWO NARODU Podział  pracy Siła  produkcyjna  pracy Liczba  pracowników  produkcyjnych Akumulacja  kapitału Akumulacja  kapitału     A. Smith o bogactwie narodów “Właściwe  każdemu  człowiekowi  nieustanne  i  ciągłe  dążenie  do  tego, by poprawić swój byt, czyli to źródło, z którego pochodzi  bogactwo państwa i narodu, jak również i osób prywatnych, jest  zwykle  dość  silne,  aby  utrzymać  naturalny  postęp  na  drodze  rozwoju  gospodarczego,  mimo  marnotrawstwa  rządu  i  największych błędów administracji”  Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 1. 1954, s.434     Niewidzialna ręka rynku wg A.Smitha “Gdy  [indywidualny  przedsiębiorca]  kieruje  wytwórczością  tak,  by  jej produkt posiadał możliwie najwyższą wartość, myśli o swoim  własnym  zarobku,  a  jednak  w  tym,  jak  i  w  wielu  innych  przypadkach,  jakaś   niewidzialna  ręka   kieruje  nim  tak,  aby  zdążył do celu, którego wcale nie zamierzał osiągnąć. Mając na  celu  swój  własny  interes,  człowiek  często  popiera  interesy 

(…)

… umożliwia zbyt innym
produktom w całej wysokości swej wartości. (...) Sam fakt
stworzenia jakiegoś produktu otwiera w tejże chwili zbyt innemu
produktowi."
Say J.B.: Traktat o ekonomii politycznej. PWN, Warszawa, 1960.
Klasyczny model rynku pracy
Realna Krzywa
stawka płacy podaży pracy
W/P LS
E1
(W / P)1 Krzywe
E2 popytu
(W / P)2 na pracę
LD1
LD2
Liczba pracowników
N2 N3 N1 N
Liczba zatrudnionych
Klasyczny…
…, iż handlują dla dobra
społecznego.”
Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. 1954, t.1, s.427
Prawo Saya
“Wykończony produkt z tą samą chwilą umożliwia zbyt innym
produktom w całej wysokości swej wartości. (...) Sam fakt
stworzenia jakiegoś produktu otwiera w tejże chwili zbyt innemu
produktowi."
Say J.B.: Traktat o ekonomii politycznej. PWN, Warszawa, 1960.
Klasyczny model rynku pracy…
… krzywa
Ceny zagregowanej podaży
LAS
P
P1
Krzywe
P0 zagregowanego
AD1 popytu
AD0
Yp Y Produkcja
Produkcja
potencjalna
Klasyczna dychotomia
(analiza skutków ekspansywnej polityki monetarnej)
WZROST WZROSTU WZROSTU
PODAŻY PŁAC CEN
PIENIĄDZA
prowadzi do
Ms W i P
zmienne realne nie ulegają zmianie
Y = Yp M / P = const. r = const.
Klasyczna teoria stóp procentowych
Realna
stopa
procentowa Oszczędności
r
S
r3…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz