Klasa szkolna jako mała grupa społeczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasa szkolna jako mała grupa społeczna - omówienie - strona 1 Klasa szkolna jako mała grupa społeczna - omówienie - strona 2 Klasa szkolna jako mała grupa społeczna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

KLASA SZKOLNA JAKO MAŁA GRUPA SPOŁECZNA, STRUKTURA
SOJOMETRYCZNA, NORMY, STOSUNKI SPOŁECZNE.
.
Woźniak, Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych.
1. Definicja klasy szkolnej jako małej grupy społecznej.
- Klasę szkolną można interpretować w kategorii grupy, w kategoriach
administracyjnych lub społeczno- kulturowych.
- Dzieci ze średnich klas społecznych mają lepsze szanse niż z klas robotniczych.
- Na początku klasa szkolna jest grupą formalną. Uczniów nie łączy nic oprócz
przynależności do tej samej klasy.
Na tym etapie klasa szkolna składa sie z uczniów, którzy maja podobny poziom
umysłowy i stopień rozwoju fizycznego. Maja podobne potrzeby i zainteresowania.
W momencie powstania klasa szkolna składa się z obcych sobie osób, a znaczenia gr.
społecznej nabiera dopiero po pewnym czasie.
Uczniowie przebywając ze soba poznaja się i nawiązują kontakty. Tworzy się pewna
więż społeczna, powstaja stosunki koleżeńskie, przyjacielskie.
W wyniku tego klasa staje się grupa spoleczna.
Warunki wpływające na szybkość tego procesu:

Cele pracy wychowawczo- dydaktycznej szkoły
Charakter, tradycja, zasady, normy działania instytucji.
Podział pracy na godz lekcyjne
Nauka w wyznaczonych salach
Rutyna uczestnictwa w lekcjach.
Klasa jest grupą formalną- uczeń nie ma wpływu na to do której klasy będzie należał, no to
jacy uczniowie w niej będą. Nie ma też wpływu na wybór wychowawcy i nauczycieli, a także
na dobór celów które klasa będzie realizowala.
Wg H. Sowińskiej klasa jest dla dziecka grupa znacząca ponieważ:

Uczestniczy w socjalizacji dziecka przez wiele lat.
Uczestniczy w socjalizacji od wczesnych lat, gdy dziecko jest podatne na wpływy.
Zaspokaja potrzeby dziecka takie jak: kontakt z rówieśnikami, akceptacja,
przynależnaość, uznanie, znaczenie.
Obejmuje wiele sfer zycia: w klasie dziecko się uczy, bawi, pracuje, nawiazuje
kontakty.
Klasa może skutecznie nagradzac dziecko i karać.
Znaczenie kalsy jako grupy uczniowskiej w procesie nauczania i wychowania w szkole może
przejawiać się m. in. W tym że:


Ukierunkowuje postrzeganie jednostki w procesie uczenia się
Nadaje wartość określonym treściom i działaniom realizowanym przez ucznia
Dostarcza naturalnych wzmocnień aby ujawniły się i rozwinęly rozne zdolności
ucznia
Wzmacnia lub redukuje motywacje w wykonywaniu określonych zadan
Pomaga jednostce w kształtowaniu samooceny
Ukierunkowuje i wzmacnia indywidualne aspiracje i plany zyciowe.
Z czasem uczniowie poznaja się coraz bliżej. Zaczyna rozwiajć się Zycie społeczne. Klasa
szkolna zaczyna być dla uczniow czyms bliskim
Definicja klasy szkolnej wg M. Łobockiego:
Klasa jest zespołem składającym się z uczniów, wzajemnie na siebie oddziałujących, którzy
różnią się zajmowanymi w nim pozycjami i rolami oraz mają wspólny system wartości i norm
regulujących ich zachowanie w istotnych dla klasy sprawach.
Grupa społeczna może być podzielona wg kryteriów: sposobu komunikowania się ( gr małe i
duże), sposobu powstania (małe i ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz