Kambium i felogen

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2534
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kambium i felogen - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka zawiera m.in. takie informacje, jak: wzrost intruzywny, kambium a felogen, tworzenie się słojów, martwica korkowa (rytidom), zakładanie się perydermy, przetchlinki, felem (korek), feloderma, felogen, kambium wiązkowe i międzywiązkowe, kambium piętrowe i niepiętrowe, komórki kambium, charakterystyka kambium.

Dodatkowo notatka opatrzona jest rysunkami.

Notatka pozwoli na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z przedmiotu botanika. Umożliwi przygotowanie się do zajęć i egzaminu.

KAMBIUM I FELOGEN
I KAMBIUM
CHARAKTERYSTYKA KAMBIUM
merystem boczny wytwarzający wtórne tkanki waskularne
wytwarzanie drewna i łyka związane jest z podziałami peryklinalnymi komórek kambialnych, co prowadzi do ułożenia komórek w rzędy promieniowe
w każdym rzędzie istnieje zawsze jedna komórka , z której powstaną inne komórki tego rzędu - komórka inicjalna (inicjał)
komórki dzielące się po wewnętrznej stronie inicjału to komórki macierzyste ksylemu
komórki leżące po stronie zewnętrznej to komórki macierzyste floemu
komórki macierzyste dzielą się podobnie jak inicjał, ale wszystkie ich komórki potomne wejdą w skład ksylemu albo floemu
inicjał niczym nie wyróżnia się strukturalnie od sąsiednich komórek w rzędzie promieniowym
kambium w wąskim znaczeniu jest warstwą inicjałów
kambium w znaczeniu szerszym jest pokładem niezróżnicowanych, dzielących się komórek między ksylemem a floemem
komórki kambium są zróżnicowane względem komórek merystemu zarodka i merystemów wierzchołkowych
kambium jest niejednorodne, obejmuje dwa typy komórek merystematycznych
KOMÓRKI KAMBIUM
komórki wrzecionowate
na ogół komórki 14-ścienne
długość komórek
* średnia długość komórek wzrasta z wiekiem kambium
* długość komórek jest większa u nagonasiennych niż u dwuliściennych
* długość jest większa u dwuliściennych charakteryzujących się prymitywnymi naczyniami z perforacjami drabinkowatymi niż u tych o naczyniach wyspecjalizowanych
ściany zaopatrzone w liczne plazmodesmy (na ścianach promieniowych plazmodesmy typu wtórnego)
* plazmodesmy na ścianach promieniowych skupiają się w wyraźne pola jamkowe
* na ścianach peryklinalnych plazmodesmy są prawdopodobnie typu pierwotnego i nie tworzą wyraźnych pól jamkowych
protoplast w okresie spoczynku
* zmniejszona objętość komórek kambium
* jądro ulega wydłużeniu
* brak wakuoli centralnej
* sok komórkowy charakteryzuje się stosunkowo wysokim ciśnieniem osmotycznym
* w cytoplazmie może występować nagromadzenie ciał olejowych
cykloza (przepływ cytoplazmy)
* ma charakter pasa transmisyjnego, zwykle nieco helikalnie skręconego
organella komórkowe
* mitochondria z przejrzystą matriks i nielicznymi, krótkimi wpukleniami błony wewnętrznej
* struktura plastydów jest bardzo zmienna u różnych gatunków
- plastydy kambialne mogą gromadzić skrobię
* ER występuje głównie w postaci niewielkich cystern ułożonych równolegle do ściany
- przeważa typ szorstki, głównie w czasie intensywnych podziałów
komórki promieniowe
zwykle występują w grupach, zwanych promieniami i zapoczątkowują promienie łykodrzewne

(…)

… do rdzenia
promienie rdzeniowe mają znaczną wysokość
kambium międzywiązkowe może wytwarzać miękisz i wtedy wtórne tkanki waskularne mają postać wiązek
II FELOGEN
CHARAKTERYSTYKA:
warstwa płaskich komórek merystematycznych ułożonych zwarcie
komórki spłaszczone w kierunku promieniowym
komórki rzadko silnie wydłużone w przeciwieństwie do kambium waskularnego
brak przestworów międzykomórkowych, z wyjątkiem…

* zaliczamy tu także wewnętrzna komórkę powstałą z podziału peryklinalnego komórki zapoczątkowującej felogen
komórki felodermy należą do promieniowych rzędów perydermy
komórki felodermy są ściślej powiązane symplastycznie między sobą i z felogenem niż sąsiednimi komórkami miękiszowymi
komórki mają cechy właściwe młodszemu miękiszowi
* mogą stanowić rezerwuar komórek dla odnowienia felogenu (głównie…
… komórki i wrastać pomiędzy nie. Występuje wtedy lokalnie poślizg przykrawędziowej części względem komórek sąsiednich. Blaszka środkowa tuż przed krawędzią rosnącą intruzywnie jest spęczniała, prawdopodobnie, dlatego że znajdujące się w niej pektyny są rozpuszczane przez enzymy wydzielane z rosnącej komórki. Warunkiem wzrostu inruzywnego jest naprężenie rozciągające w poprzek kierunku tego wzrostu. Wzrost…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz