Istota przesłanki „czynu nie popełniono” -opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota przesłanki „czynu nie popełniono” -opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw istotę przesłanki „czynu nie popełniono” oraz omów możliwości odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego w oparciu o tą przesłankę w zależności od określonego stanu faktycznego Przesłanka ta ma najistotniejsze znaczenie jako przyczyna odmowy wszczęcia postępowania karnego i umorzenia postępowania przygotowawczego. W razie braku danych wskazujących, że „zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa „ (art. 303 kpk: Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się z urzędu lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn, będący przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację prawną.) , organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego wydaje postanowienie „o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia” (art. 305.
Aby wszczęcie postępowania było prawnie dopuszczalne, powinien istnieć co najmniej taki zespół danych, który obiektywnie uprawdopodabnia fakt popełnienia przestępstwa, subiektywnie zaś wywołuje co do tego faktu u organu ścigania wysoki stopień podejrzenia. Jeżeli przeszkoda stwierdzona zostanie po wszczęciu postępowania przygotowawczego to postępowanie przygotowawcze umarza się. W postępowaniu jurysdykcyjnym sąd w analogicznej sytuacji umarza postanowieniem postępowanie, ale tylko z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia. Zmiana rodzaju decyzji sądu w razie stwierdzenia tej przeszkody występuje dopiero na rozprawie w fazie przewodu sądowego, a więc po odczytaniu aktu oskarżenia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz