Inżynieria wytwarzania pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria wytwarzania pojęcia - strona 1 Inżynieria wytwarzania pojęcia - strona 2 Inżynieria wytwarzania pojęcia - strona 3

Fragment notatki:


Co to jest ruda żelaza i z czego się składa? Ruda - skupienie minerałów zawierające poszukiwany metal w takiej postaci, i w takich ilościach które umożliwiają otrzymanie metalu w sposób opłacalny ekonomicznie - skała płonna+ materiał. Najważniejszym składnikiem jest minerał zawierający poszukiwany metal, zmieszane z nim inne minerały to skała płonna. Co to jest koks? Koks - Węgiel odgazowany w koksownikach bez gazu i wody, prażony bez dostępu powietrza w temp. 1100C Co to jest surówka i żużel? Surówka - półprodukt redukcji rudy w Wielkim piecu, ma bardzo wysoką zawartość węgla (pow.j 2%), zwykle 3,5-4,5% i liczne zanieczyszczenia, co czyni ją bardzo kruchą i nieprzydatną bezpośrednio jako materiał, z wyjątkiem ograniczonych zastosowań. Surówka jest stopem żelaza z węglem, krzemem, manganem, fosforem i siarką. Nazwa pochodzi stąd, że jest to półprodukt przewidziany do dalszej przeróbki, czyli surowiec.
Surówkę otrzymuje się w wielkich piecach, które mają konstrukcje szybową o wysokości do 30m o pojemność ok. 3 000m 3 żużel -powstaje w wyniku roztopienia skały płonnej i topników głównie CaO, SiO 2 , Al 2 O 3 . Ilość żużla wynosi 49-90% zawartości surówki. Na czym polega Proces wytwarzania stali? prowadzony jest w wielkim piecu, polega na odprowadzeniu surówki i żużla. Temp w piecu to ok. 1800 o C proces wytwarzania stali; piec łukowy, tlenowy i konwektorowy. Co to jest Materiał wsadowy ? Jest to ruda żelaza z dodatkiem koksu i topników.
PROCES KONWEKTOROWY- składa się z 3 etapów(okresów): a) okres iskrowy - spala się krzem i częściowo magnez (5-6 min) b) okres płomienny - spala się głównie węgiel reszta krzemu i manganu(8-10 min) c) Okres dymny - spala się żelazo i resztki węgla(3-5 min) Na czym polega proces odlewania? Odlewanie -proces wykonywania przedmiotów (odlewów) przez wypełnianie form ciekłym metalem Metody: odlewanie ciągłe (wykonywane w metalowych, chłodzonych formach, do których ciekły metal doprowadzany jest w sposób ciągły, w miarę jak skrzepła część opuszcza formę, np. odlewanie rur),
- odlewanie grawitacyjne (wykonywane przez zwykłe zalewanie form ciekłym metalem pod wpływem siły ciążenia),
- odlewanie odśrodkowe (wykonywane w formach wirujących, gdzie do wypełnienia formy metalem wykorzystuje się siłę bezwładności),
- odlewanie ciśnieniowe (polegające na wtłaczaniu metalu do stalowej formy pod wysokim ciśnieniem za pomocą tłoka lub sprężonego powietrza),
- odlewanie metodą wytapianych modeli (ciekły metal zalewany jest do precyzyjnej formy piaskowej, wykonanej za pomocą jednorazowego modelu z wosku lub innego materiału łatwo topliwego) Na czym polega proces odlewania do formy piaskowej? Najpierw wykonuje się drewniany, bądź metalowy element(wzorzec).Potem wzorzec ten umieszcza się w skrzynce, wsypuje do niej piasek i ubija się go dookoła, maszynowo bądź ręcznie. Następnie należy wydobyć wzorzec taki sposób, by nie uszkodzić odpowiadającej mu wnęki w ubitym piasku. W ściance formy należy wykonać otwór wiodący do jej wnętrza, którym będzie nalewany metal. Należy wykonać również inne otwory, służące do odprowadzania powietrza podczas wypełniania formy. Jest to nie precyzyjna metoda odlewu, powierzchnia elementu jest chropowata ze względu na ziarnistość piasku proces ten jest powolny i mało wydajny by stosować go w produkcji seryjnej.

(…)

… ten jest powolny i mało wydajny by stosować go w produkcji seryjnej.
Jakie procesy wchodzą w skład obróbki plastycznej? obróbka plastyczna- szereg procesów w czasie których dochodzi do zmiany kształtu wyrobu, bez zmiany jego masy i składu chemicznego. Rodzaje obróbki: walcowanie, kucie, prasowanie, wyciskanie, ciągnienie, tłoczenie
Scharakteryzuj proces kucia. Kucie-proces polegający na odkształcaniu materiału…
… skrawającego w sposób mechaniczny.
-konwencjonalne- frezowanie, toczenie, szlifowanie, wiercenie
-niekonwencjonalne - strumieniem wody, anodowo-mechaniczne, elektrochemiczne, laserowe
17) Wymień metody konwencjonalne i narzędzia.
Szlifierka-> szlifowanie-> ściernica
Frezarka-> frezowanie-> frez
Tokarka-> toczenie-> nóż tokarski
18) Wymień metody niekonwencjonalne.
Strumieniem wody, anodowo-mechaniczne…
… do kucia możemy zastosować: kuźniarki, młot prasy śrubowe, korbowe i hydrauliczne
Scharakteryzuj Ciągnienie Ciągnienie- proces polegający na formowaniu drutu lub pręta poprzez przeciąganie materiału wyjściowego w postaci: walcówki, prasówki, lub krajki poprzez otwór ciągadła, którego pole przekroju jest mniejsze niż pole przekroju poprzecznego przeciąganego materiału. W wyniku tego następuje zmniejszenie średnicy obrabianego przedmiotu oraz jego wydłużenie, może też nastąpić zmiana kształtu przekroju. Podczas ciągnienia zachodzi umocnienie materiału (zwiększenie własności wytrzymałościowych okupione zmniejszeniem własności plastycznych).
Scharakteryzuj Walcowanie. walcowanie- polega na kształtowaniu materiału między obracającymi się walcami, tarczami, rolkami lub przemieszczającymi się względem siebie…
… metalurgie proszków
-materiał ma wysoką temperaturę topnienia
-pierwiastki nie rozpuszczają się w stanie ciekłym
-wymagana jest określona porowatość, jednorodność i dokładność składu chemicznego
-otrzymujemy kształt bez dodatkowej obróbki skrawaniem
13) Wymień etapy wytwarzania materiałów z proszków
Wytwarzanie proszków-> przygotowanie i mieszanie proszków-> formowanie i prasowanie-> spiekanie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz