Inżynieria chemiczna - kolokwium - opory

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria chemiczna - kolokwium - opory - strona 1 Inżynieria chemiczna - kolokwium - opory - strona 2

Fragment notatki:

Zadanie na opadanie cząstek 1
Obliczyć jak zmieni się prędkość opadania sześciennych cząstek o boku 0,1 mm w wodzie gdy temperatura wzrośnie z 10 do 90 ºC. Gęstość cząstek ρs=2650 kg/m3. Gęstości i lepkości wody w obu temperaturach odpowiednio:
ρw(10 C)=1000 kg/m3 ρw(90 C)= 965 kg/m3 μw(10 C)=1,304·10-3 Pa·s
μw(90 C)=0,315·10-3 Pa·s
Zadanie na opadanie cząstek nr 2
Wyjściowa zawiesina to drobne kulki szklane w glikolu. Zawiesiną tworzą cząstki o dwóch średnicach d1=0,1 mm i mniejsze d2=0,05 mm. Tworzą one początkowo jednorodną zawiesinę o stężeniach cząstek odpowiednio: c(d1)= 1 g/100 cm3 i c(d2)= 2 g/100 cm3 zawiesiny. Gęstość szkła przyjąć 2600 kg/m3. Gęstość i lepkość glikolu odpowiednio: 1111,0 kg/m3 i 1,61· 10-2 Pas. Policzyć skład osadu po 30 minutach sedymentacji w cylindrze o wysokości h0=0,5 m. Należy założyć, że wysokość samego osadu jest znikoma.
Zadanie 3, Zadanie na opróżnianie zbiornika
Zbiornik cylindryczny z dnem stożkowym ma średnicę równą D=3 m a wysokość części cylindrycznej 8 m . Część stożkowa (na dole) ma wysokość 2 m. Zbiornik jest napełniony cieczą w ilości Vc=48 m3. Obliczyć po jakim czasie zbiornik opróżni się przez otwór spustowy o średnicy 120 mm w dnie. Współczynnik wypływu przyjąć równy 0,6.
Zadanie 4
Opory przepływu przez złoże porowate.
Obliczyć jaka masowa ilość wody o temperaturze 20 ºC przepłynie w ciągu sekundy przez filtr piaskowy o średnicy D=0,8 m i wysokości warstwy L=1,5 m. Gęstość piasku wynosi ρz=2650 kg/m3 a 1 m3 luźno nasypanego piasku waży 17 500 N. W celu określenia średnicy zastępczej ziaren przeprowadzono dla losowej próby analizę sitową piasku, która dała następujące wyniki:
średnica oczek sit [mm]
% masowy frakcji, x
0,40-0,50
15
0,50-0,60
30
0,60-0,70
40
0,70-0,80
15
Stwierdzono ponadto, że z niewielkim przybliżeniem ziarna piasku można traktować jako cząstki kuliste. Wysokość słupa wody nad powierzchnią piasku wynosi h=3 m. Filtr pracuje pod ciśnieniem 101,3 kPa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz