Inwersja

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwersja - strona 1 Inwersja - strona 2

Fragment notatki:

Wzrost temperatury - inwersja
Przedstawione dotychczas przykłady gradientu temperaturowego dotyczyły sytuacji, gdy
temperatura obniża się z wysokością. Jeśli natomiast temperatura powietrza rośnie,
wtedy mówimy o inwersji temperatury. Masy powietrza w warunkach inwersji nie wykazują ruchów opadających, ponieważ gęstość niżej zalegających warstw, a więc w tym przypadku warstw o niższej temperaturze, jest większa od gęstości powietrza w warstwach wyższych. Można odnieść wrażenie, że przypadek inwersji stanowi korzystną sytuację, jako że smuga nie ma możliwości dotarcia do powierzchni Ziemi - obszaru zamieszkałego. Jednakże taki stan w pewnej odległości od emitora ulegnie zmianie. Oddziaływanie danego emitora będzie w takich warunkach odnotowane w obszarze znacznie oddalonym od tego emitora. Inwersja dolna
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje inwersji. Inwersja dolna występuje od powierzchni terenu do pewnej wysokości określanej mianem górnej granicy inwersji. Powyżej tej granicy temperatura maleje wraz z wysokością. Bezpośrednio nad powierzchnią terenu panują więc warunki stabilne, zaś powyżej wylotu z emitora - warunki niestabilne, toteż zanieczyszczenia łatwiej ulegają rozproszeniu w otaczającym powietrzu
Inwersja górna
W przypadku inwersji górnej sytuacja jest odwrotna. Do pewnej wysokości określanej mianem dolnej granicy inwersji występuje normalny gradient temperatury, podczas gdy powyżej tej granicy gradient temperatury jest ujemny. Występowanie górnej inwersji temperatury ma niekorzystny wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Wymiana masy w atmosferze powyżej granicy inwersji jest zahamowana, a poniżej strefy inwersyjnej zachodzi przemieszczanie się zanieczyszczeń pionowo w dół. Powoduje to niebezpieczny dla zdrowia wzrost stężenia określonych zanieczyszczeń przy powierzchni podłoża na danym terenie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz