Integracja europejska - źródła

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja europejska - źródła  - strona 1 Integracja europejska - źródła  - strona 2

Fragment notatki:


Integracja europejska - proces złożony, długotrwały
ma kilka podstawowych etapów
można o nim mówic w wielu płażczyznach
w ujęciu kulturowym
polityczna
gospodarcza
nie jest możliwe rodzielenie tych integracji
Problem-które państwa powinny należeć do U.E. gł. wyznacznikiem rozwiązania problemu nie musi być kwestia gospodarcza, militarna, ale pyt. Podstawowym może być np. Czy Turcja przystaje do reszty Europy kulturowo? Są pewne wyznaczniki do tego, które państwa powinny przynależeć do U.E. Największe natężenie integracji kulturowej - chrześcijaństwo - w średniowieczu końcówka XVIII początek XIX wieku
pierwsze sformalizowane próby jedności europejskiej w XIX / XX wieku
integracja kulturowa Europy antyk dzięki niemu nasza kultura europejska wygląda teraz tak jak wygląda.
Przetrwały do chwili obecnej pewne takie archetypy postępowania, sposoby na życie, np. sposoby debaty naukowej. Pewne podejście - wiara w siłę poznawczą człowieka (rozum czł. Jest na tyle potężny że może on zrozumieć postępowanie i inne), człowiek jest istotą samodzielną jednostkowo.
Wywodzi się tolerancja dla różnych poglądów - która w średniowieczu była tłumiona, a wróciła w renesansie bizancjum po upadku Rzymu, część kultury rozwijała się w ramach cesarstwa Rzymsko-Wschodniego
wpływ kręgu kulturowego - system polityczny do XV wieku sprawny.
Wówczas E. Zachodnia upadała, a Wchodnia była wzorem do naśladowania
Wniesienie kultury orientalnej do Europy (z Azji) (pewne elementy)
Relacja między władzą świecką a duchową pojęcie Cezaropapizm - wchód - bizancjum - władza świecka podporządkowała sobie władzę kościelną, władca świecki miał wpływ na działania kościoła. Władca świecki był uważany za jedynego przywódcę na danych terytorium. Doprowadziło do tego, że w E. Wschodniej łatwiej było zakorzenić się systemom totalitarnym (władza jednostki) pojęcie Papocezaryzm - zachód - papież był instytucją stojącą nad władzą świecką (niezawsze, ale jednak). Cały czas dochodziło do rywalizacji o przywództwo nad kręgiem politycznym. Spór o inwestyturę (czy władza świecka czy sakralna)
wpływ orientu i wpływ podziału władzy ^ ludy barbarzyńskie niszczyły obecny system i w pewien sposób wprowadzały nowy
stąd powstał etos rycerza i honoru - przywódcą grupy barbarzyńskiej był wojownik najsilniejszy itd.
ludy barbarzyńskie miały pewne poczucie więzi (z powodu nieustannej walki o byt)
dla Rzymu ludami barbarzyńskimi byli Germanie, Sasi, czy Słowianie


(…)

Bonifacego II - to był początek upadku Cesarstwa Rzymskiego - z czasem zmieniło się to sankcjonowanie w pojęcie istnienia systemu Papocezaryzmu
w kręgu E. Zach. władza świecka była legitymizowana tym, że władca świecki stawał się obrońcą władcy chrześcijańskiego / religijnego
w kręgu Wsch. władca był zwierzchnikiem świata religijnego
Legia chrześcijańska
w największym stopniu wywarła wpływ na kulturę europejską
wywarła wpływ na sztukę, itp. nadawała cykl życia człowieka w każdym wymiarze i przedziale czasowym np. cykl dzienny - rozpoczęcie dnia mszą, modlitwa przy jedzeniu, koniec dnia - msza cykl tygodniowy - np. piątek - post, niedziela - dzień wolny i modlitwa cykl roczny - boże narodzenie, wielki post, dni święte,
nie ważny był język i kraj pochodzenia, ale zawsze w kręgu religijnym na środku rynku…
… symboliki (stosowane do dziś)
uniwersalizm kulturowy
aspekt polityczny - uniwersalizm chrześcijańskim - zjednoczenie polityczne (Pax Romana - system cesarstwa Rzymskiego) św Augustyn - Civitas Dei (państwo boże) postulował stworzenie jeśli nie jednego państwa to zharmonizowanego obszaru współpracy państw chrześcijańskich. Stworzenie ram chrześcijańskich współpracy. Karol Wielki VIII / IX wiek. Przyjmując…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz