instrumenty oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 instrumenty oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa - omówienie - strona 1  instrumenty oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa - omówienie - strona 2  instrumenty oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wybrane instrumenty oceny
kondycji finansowej
przedsiębiorstwa na
wybranym przykładzie
Autor: Mateusz Wlizło
Prowadzący projekt inżynierski: Dr inż. Dariusz Fuksa
Nazwa wydziału: Górnictwa i Geoinżynieri
Nazwa katedry: Zarządzania i Ekonomiki w Przemyśle
Miejsce i data prezentacji: Kraków, 2011.
Plan prezentacji
1) Cel pracy
2) Charakterystyka przedsiębiorstwa
produkcyjnego Spomasz Zamość S.A.
3) Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Spomasz Zamość S.A.
4) Wnioski końcowe
Cel pracy
Głównym celem pracy jest ocena kondycji finansowej
przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Spomasz Zamość S.A. w latach
2007-2009.
Analizą został objęty bilans spółki sporządzony na koniec lat
2007-2009 rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów
pieniężnych.
Dokonano także analizy wskaźnikowej według najczęściej
stosowanego w praktyce gospodarczej zestawu wskaźników:
wskaźników płynności finansowej
wskaźników rentowności
wskaźników sprawności działania (aktywności)
wskaźników wspomagania finansowego
Charakterystyka przedsiębiorstwa
produkcyjnego Spomasz Zamość S.A.
Przedsiębiorstwo produkcyjne Spomasz Zamość S.A. jest producentem
maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego, powstałym w roku
1950. Firma prowadzi działalność na dwóch zakładach o łącznej
powierzchni powyżej 30.000 m2, zatrudnia 105 pracowników.
Pompy
Oferowane pompy
znajdują zastosowanie w
przemyśle mleczarskim,
przetwórstwie owocowowarzywnym,
gorzelnictwie, farmacji.
Przenośniki
Łańcuchowe, taśmowe,
taśmowe-nieckowe,
rolkowe, płytkowe,
zabierakowe, kubełkowe.
Zbiorniki
Łańcuchy
Łańcuchy napędowe
rolkowe,
napędowe tulejkowe,
pociągowe,
kwasoodporne.
Ze stali kwasoodpornej w
wersjach jedno, dwu i trzy
płaszczowych z różnego
rodzaju dennicami, stojące
i leżące.
Analiza struktury bilansu
2007
Lp.
Wyszczególnienie
2008
2009
Kwota
[tys. zł]
%
udziału
Kwota
[tys. zł]
%
udziału
Kwota
[tys. zł]
%
udziału
AKTYWA
A.
Aktywa trwałe
1 111,62
17,5
1 081 ,76
18,5
1 185,79
22,8
II.
Rzeczowe aktywa trwale
806 ,13
72,5
747 ,45
69,1
907 ,18
76,5
B.
Aktywa obrotowe
5 241,48
82,5
4 755 ,5
81,5
4 009,37
77,2
1 709 ,91
32,6
1 479 ,12
31,1
1 741 ,43
43,5
6 353 ,1
100
5 837 ,26
100
5 195,15
100
2 926 ,27
46,06
2 976 ,2
50,99
2 675 ,3
51,5
II.
Należności
krótkoterminowe
Aktywa razem
PASYWA
A.
I.
B.
III.
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz)
podstawowy
Zobowiązania I rezerwy
na zobowiązania
Zobowiązania
krótkoterminowe
500,11
17,09
1000 ,2
33,61
1000 ,2
37,39
3 426 ,83
53,94
2 861
49,01
2 519,8
48,5
1 691 ,72
49,37
964,26
33,7
915 ,55
36,33
Pasywa razem
6 353 ,1
100
5 837,26
100
5 195 ,15
100
Analiza struktury bilansu
100
100
90
17,5
18,5
90
22,8
80
80
70
70
[%]
[%]
49,01
48,5
50,99
51,5
2008
2009
60
60
50
40
53,94
82,5
81,5
77,2
50
40
30
30
20
20
10
10
0
46,06
0
2007
2008
2009
2007
Aktywa trwałe
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Aktywa obrotowe
Kapitał (fundusz) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz