Instrumentalne metody analizy - omówienie - Metody rozdzielania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumentalne metody analizy - omówienie - Metody rozdzielania - strona 1 Instrumentalne metody analizy - omówienie - Metody rozdzielania - strona 2 Instrumentalne metody analizy - omówienie - Metody rozdzielania - strona 3

Fragment notatki:

Zakres materiału do ćwiczeń wraz z literaturą z przedmiotu „INSTRUMENTALNE METODY ANALIZY” III rok Chemia semestr letni rok akademicki 200 9 /20 10 Nr ćwiczenia Nazwa, zakres ćwiczenia, literatura obowiązkowa i uzupełniająca 1
Ćwiczenia wstępne: zapoznanie się z regulaminem ćwiczeń, przepisami bezpieczeństwa oraz stanowiskami urządzeń bezpieczeństwa i przeciwpożarowymi
2
Walidacja metod analitycznych : Parametry metod analitycznych.   Rodzaje błędów w analizie chemicznej. Statystyczna ocena wyników eksperymentu.Wzorce i materiały odniesienia.
Na zajęcia proszę przynieść kalkulatory.
Literatura: Skrypt „Instrumentalne metody analizy chemicznej” -praca zbiorowa WW. Kubiak i J. Gołaś, Wydawnictwo naukowe AKAPIT, Kraków 2005
3
Pobieranie prób i kalibracja sprzętu analitycznego : Strategia pobierania i podział próbek analitycznych
Bierne pobieranie próbek.
Techniki pracy w laboratorium (kalibracja wagi, kalibracja naczyń miarowych, proste obliczenia chemiczne)
Literatura: Instrumentalne metody analizy chemicznej - p.red.W.W.Kubiaka, J.Gołasia - skrypt dla studentów Wydziałów Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiskowej 2005 4
Roztwarzanie krzemianów materiałów kwasach i przez stapianie; metody rozkładu próbek, rodzaje topników [1,3]. Własności kwasów krzemowych [2]. Reakcje chemiczne w czasie stapiania, rodzaje topników [1,3], własności tworzyw i metali stosowanych do wyrobu naczyń laboratoryjnych [1].
Literatura: 1. Instrumentalne metody analizy chemicznej - p.red.W.W.Kubiaka, J.Gołasia - skrypt dla studentów
Wydziałów Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiskowej 2005,
2. Bielański A. Chemia ogólna i nieorganiczna, wydanie dowolne; rozdz.dotyczący własności kwasów krzemowych 3. Minczewski J., Marczenko Z. Chemia analityczna t.2
5
Metody rozdzielania: ogólny podział metod rozdzielania: destylacja, krystalizacja, rozdzielanie na jonitach (rodzaje jonitów, budowa jonitu, reakcje wymiany jonowej), metoda ekstrakcji i metody strąceniowe; podstawy teoretyczne metod rozdzielania ( iloczyn rozpuszczalności, prawo podziału Nernsta); Literatura: 1. Literatura: Instrumentalne metody analizy chemicznej - p.red.W.W.Kubiak, J.Gołasia - skrypt dla studentów
Wydziałów Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiskowej 2005, 2. Minczewski J., Marczenko Z. Chemia analityczna t.2 (metody rozdzielania i zagęszczania)


(…)

… (wzory, jednostki), teoretyczne podstawy konduktometrii,zjawiska fizyczne, układy pomiarowe, naczynka konduktometryczne. Konduktometria pośrednia i bezpośrednia, krzywe miareczkowań konduktometrycznych
Literatura: 1. Instrumentalne metody analizy chemicznej - p.red.W.W.Kubiaka, J.Gołasia - skrypt dla studentów Wydziałów Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Geodezji Górniczej i Inżynierii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz