Inkulturacja, rozumienie inkulturacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inkulturacja, rozumienie inkulturacji - strona 1 Inkulturacja, rozumienie inkulturacji - strona 2

Fragment notatki:


2. INKULTURACJA a) rozumienie inkulturacji: przejmowanie przez człowieka dziedzictwa kulturowego
proces uczenia się kultury
wrastanie w kulturę
proces kulturowego przystosowywania kultura- całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, przekazywanego z pokolenia na pokolenie, zasady współżycia, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania
proces wchodzenia przez jednostkę w życia kulturalne danego społeczeństwa, wrastanie w charakterystyczną dla niego kulturę
jednostka staje się integralnym członkiem tego społeczeństwa i nosicielem jego kultury
pojęcie węższe od socjalizacji
b) wpływy inkulturacji internalizacja wartości
proces inkulturacji odbywa się za pomocą mowy (słowne porozumiewanie) i kulturowego modelowania
WYCHOWANIE OD SOCJALIZACJI I INKULTURACJI RÓŻNI SIĘ TYM, ŻE JEST TO PROCES ZAMIERZONY I PLANOWANY. SOCJALIZACJA I INKULTURACJA SĄ PROCESAMI NIEINTENCJONALNYMI I NIESTEROWANYMI.
3. OPIEKA a) opieka - zaspokajanie pilnych potrzeb człowieka, któremu trudno byłoby samemu je zaspokoić lub który w ogóle jest pozbawiony takiej możliwości
b) związek między wychowaniem a opieką: we wszystkich czynnościach opiekuńczych odbywa się akt wychowawczy
opieka jest przydatna szczególnie tam, gdzie przejawiają się niekorzystne dla normalnego rozwoju człowieka zjawiska, kompensuje braki
zapewnia niezbędne warunki dla prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego
opieka moralna, światopoglądowa, organizacyjna, intelektualna, materialna- Pieter
opieka wychowawcza- opieka nad rozwojem intelektualnym i moralno- społecznym
opieka polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa, opieka związana ze stworzeniem odpowiednich warunków higieniczno zdrowotnych, opieka dotycząca warunków higieniczno- zdrowotnych oraz opieka dotycząca warunków rozwoju społecznego w środowisku rodzinnym lub zastępczym- Żelazkiewicz
opieka stanowi na ogół wyłączną treść działalności opiekuńczej podejmowanej np. wobec dzieci i młodzieży upośledzonej
należy pamiętać o tym, aby udzielana pomoc była wychowawczo cenna- mobilizowała do własnej aktywności i samodzielności, by nie była zwykłym naprzykrzaniem się lub okazywaniem swej wyższości oraz nie pozostawiała osoby wspomaganej w niewolniczej zależności od osoby spieszącej jej z pomocą
Wartości leżące u podstaw opieki
Wartości leżące u podstaw wychowania
wynikają przede wszystkim z biopsychicznej natury człowieka
zawierają się głównie w realnej osobie i egzystencji podopiecznego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz