Infrastruktura krytyczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Infrastruktura krytyczna-opracowanie - strona 1 Infrastruktura krytyczna-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Infrastruktura krytyczna oraz sposób ochrony systemów zaopatrzenia w wodę jako element tejże struktury.
Infrastruktura krytyczna - zbiór systemów składający się z urządzeń, instalacji i usług powiązanych ze sobą mocnymi relacjami funkcjonalnymi, mającymi charakter strategiczny, zapewniający bezpieczeństwo państwa i obywateli oraz umożliwiających sprawne funkcjonowanie społeczności, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Do infrastruktury krytycznej należą:
- system zaopatrzenia w wodę
- system zaopatrzenia w energię elektryczną
- system telekomunikacji
- system transportu
- system zaopatrzenia w żywność
- system ratowniczy
- system opieki zdrowotnej
- system bankowy i finansowy
Systemy zaopatrzenia w wodę nadzorowane są przez administrację samorządową, do podstawowych zadań tego organu należy między innymi podejmowanie czynności kontrolnych w zakresie ochrony systemów zaopatrzenia w wodę oraz sprawdzenie stopnia gotowości przedsiębiorstw wodociągowych w wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych. Do zadań zarządcy systemami zaopatrzenia w wodę należy podejmowanie działań polegających na:
- zapobieganiu zdarzeniom i sytuacjom stwarzającym zagrożenia dla życia i zdrowia odbiorców wody, innych osób oraz ochrony mienia
- przygotowaniu zespołów do szybkiego reagowania w razie zaistnienia zdarzeń i sytuacji awaryjnych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa w funkcjonowaniu systemu
- podejmowaniu działań, kontrolowaniu i kształtowaniu przebiegu zdarzeń lub sytuacji kryzysowych - odnowienie elementów systemu w wypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia
- zapewnie racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych - kształtowaniu świadomości zagrożeń (zachowań) społeczności w wypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych
- doskonaleniu procesu eksploatacji systemów, szczególnie pod kątem wystąpienia stanów nadzwyczajnych
Sposoby ochrony systemów zaopatrzenia w wodę:
- w zakresie działań zapobiegawczych: stałe monitorowanie zagrożeń i podejmowanie czynności prewencyjnych (monitoring ujęć wody i stacji oczyszczania wody )
- w zakresie kontrolowania i kształtowania przebiegu zaistniałych zdarzeń: podejmowanie czynności mających na celu wyłączenie zagrożonego obszaru terytorialnego i zmniejszenie możliwości rozprzestrzeniania się zjawiska oraz czynna kontrola sytuacji z możliwością jej opanowania i wyeliminowania zagrożenia)
- w zakresie odnowy: odtworzenie lub przywrócenie sprawności zniszczonych fragmentów systemów oraz uruchomienie i koordynowanie prac zespołów w celu sprawnego usuwania uszkodzeń i ich skutków w najkrótszym czasie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz