Zmienne zależna i niezależna - strona 7

Analizaq wariancji-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Statystyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071

, gdy zależność między zmienną zależną i niezależną jest różna dla różnych wartości pewnej trzeciej zmiennej...

Metododologia

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1589

wszystkich zmiennych zależnych i niezależnych. Innymi słowy dokonujemy pomiaru zmienności wszystkich zmiennych...

Psychobiografia

  • dr Marian Olejnik
  • Metodologia badań I
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1386

przez niezliczone źródła niekontrolowanych zmian, nieodpowiednie opisy zmiennych zależnych i niezależnych...

Historia myśli ekonomicznej-zagadnienia

  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1988

1) ZAKRES ZAINTERESOWAŃ HME JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ. HME jest częścią ekonomii jako nauki społecznej. Jej przedmiotem jest prezentacja i przyczynowa analiza procesów kształtowania się różnych poglądów i koncepcji ekonomicznych, ich wzajemne przenikanie i ścieranie się oraz wpływ na opinię publiczną...

Obraz studenta

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1771

wyróżniliśmy następujące zmienne zależne i niezależne. I. Zmienną zależną jest: 1. 0braz studenta wyrażany...

Historia myśli ekonomicznej - test, wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 3745

Zawiera dwa pliki - pierwszy liczy 3 strony, z niego możemy dowiedzieć się, jaka jest rola państwa w gospodarce u Ricardo, Sigismondiego, Keynsa, czym jest równowaga w gospodarce - nowa ekonomia klasyczna i neoklasycyzm, neoinstycucjonalizm i nowa ekonomia instytucjonalna a instytucjonalizm Verblen...