Zgromadzenie Ogólne ONZ - strona 25

Janusz Skodlarski - Zarys historii gospodarczej Polski

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Natalia Machnio
  • Europeistyka
Pobrań: 2156
Wyświetleń: 3493

Zarys historii gospo- darczej Polski Janusz Skodlarski Zarys historii gospo- darczej Polski Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Łódź 2000 Projekt okładki i stron tytułowych: Maryna Wiśniewska Redaktor: Jadwiga Gniazdowska Korektor: Barb ara Wichan Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2...

Strategie rozwoju gminy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2835

gospodarczemu, jak i zmniejszaniu ryzyka wykluczenia społecznego. • Rekomendacje Zgromadzenia Ogólnego ONZ...