Zakład karny - strona 25

Renty i zasiłki z ZUS

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1519

nieodpłatnie pełne utrzymanie (wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie) przebywające w zakładzie karnym...

ORDYNACJA WYBORCZA

  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1547

, zakłady pomocy społecznej, zakłady karne, areszty śledcze - co najmniej 50 wyborców - obwody tworzone...

Ubezpieczenia społeczne

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1862

co najmniej minimalne wynagr. Prawo do zasiłku przysługuje także osobom zwolnionym z zakładów karnych...

PPS

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1785

i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezdomnych, uzależnionych, opuszczających zakłady karne...

Subkultury młodziezowe

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1883

i poprawczych oraz zakładach karnych dla młodocianych więźniów.  Młodzież, opuszczająca placówki...

Prawo wyznaniowe umcs

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3430

opieki duszpasterskiej w wojsku , zakładach karnych , szpitalach . Najistotniejszym elementem separacji...