Wilkom - strona 50

note /search

Platon - Fajdros - Sokrates

  • Filozofia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 8491

PlatonF A J D R O SOSOBY DIALOGU: SOKRATES FAJDROSsokrates. No więc może opowiesz? fajdros. Tak, tak, Sokratesie; to właśnie coś dla ciebie do słuchania. Bo mowa, o którejśmy rozmawiali, miała strasznie erotyczny temat. Lizjasz opisał zabiegi miłosne około jakiejś piękności, ale nie ze strony mił...

Etyka (55 stron)

  • Etyka
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2142

człowiekowi wilkiem toczy się walka wszystkich przeciw wszystkim" (T. Hobbes), "Piekłem dla człowieka są inni...

Etyka

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Etyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 5145

człowiekowi wilkiem toczy się walka wszystkich przeciw wszystkim" (T. Hobbes), "Piekłem dla człowieka są inni...

Etyka - Moralność i etyka. Zarys

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Etyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1883

człowiekowi wilkiem toczy się walka wszystkich przeciw wszystkim" (T. Hobbes), "Piekłem dla człowieka są inni...

Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakon...

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Zakony
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4088

Ryszard Żmuda Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000 Tom 1: Osoby konsekrowane Dokument elektroniczny (przed ewentualnym opublikowaniem) Łódź 2004 2 Materiały bibliograficzne zgromadzono przy okazji realizacji grantu Komitetu Badań Na...

Znow cywil OGOLNE

  • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1085

1. Pojęcie zobowiązania Zobowiązanie – stosunek prawny, w którym jedna osoba (wierzyciel) może żądać świadczenia od drugiej strony (dłużnik), która zobowiązana jest to świadczenie spełnić. Zobowiązanie jest stosunkiem prawnym, więzią o charakterze prawnym, którą należy odróżnić od innych więzi ...

Historia kosciola katolickiego - Opactwo w Cluny

Pobrań: 119
Wyświetleń: 1722

Historia Kościoła Katolickiego – tom 2 EPOKA ŚREDNIOWIECZA 692 - 1517 Kościół na Zachodzie ostał się w okresie wędrówki ludów, mimo rozbicia struktur politycznych, społecznych i gospodarczych. Nie mógł Jednak sam nie ulec przemianom w swoje j, strukturze zewnętrznej, czego najwyraźniejszym znakiem ...