Usługa finansowa - strona 50

Inwestycje

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2408

komputerów, usługi finansowe i bankowe, działalność badawczo-rozwojowa. Zespól czynników wpływających...

Historia ubezpieczeń na życie

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1967

bankowymi dla wspólnego wykonywania usług finansowych. Dominująca rola prywatnych zakładów ubezpieczeń stała...

Rola państwa w gospodarce

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1939

Rola państwa w gospodarce rynkowej Rola państwa w gospodarce rynkowej Rok 1989 uznaje się za koniec gospodarki centralnie planowanej, która działała w oparciu o sprawiedliwy system podziału dóbr ekonomicznych i usług. Okazało się, że nie można było dłużej podtrzymywać podstawowych instytucji tej go...

Skrypt finanse

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3178

Podstawy finansów - plan 1. Pojęcie i przedmiot nauki finansów 1. Pojęcie finansów 1. Charakterystyka ogólna finansów 2. Podział finansów wg różnych kryteriów 2. Przedmiot badań nauki finansów 3. Istota zjawisk finansowych 4. Klasyfikacja zjawisk finansowych 2. Systematyka dyscyplin finansowy...

WPZiB

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 476
Wyświetleń: 5677

do 2015 r., przy czym w obszarze usług finansowych i rynków kapitałowych byłoby to możliwe już w 2010 r...

Ubezpieczenie mienia

Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

) świadczyć inne usługi finansowe. Podstawowe zasady związane z wykonywaniem czynności bankowych. Oświadczenia...

Encyklopedia rachunkowości - B

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

B   BADANIE DOKUMENTÓW Dokonywane przez biegłego rewidenta obejmuje przede wszystkim dowody księgowe. W praktyce jest niemożliwe badanie wszystkich dokumentów i przeprowadzane jest ono jedynie w przypadkach niewielkiej ich liczby. Badanie większości pozycji sprawozdań finansowych wykonywane jest na...