Typedef

Assigning names to types

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Assigning names to types • typedef creates new data type names • typedef does not declare objects...

Element of a BST

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Element of a BST typedef struct bstel { int data; struct bstel *left; struct bstel *right; } bn; ...

Arrays of structures

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Arrays of structures typedef struct { double re,im; } tcplx; void test() { int i; tcplx tab[50...

Kurs programowania w C cz. 124

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Rozdział 19 Typy złożone typedef Jest to słowo kluczowe, które służy do definiowania typów...

Keywords - overview

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Keywords auto double int struct break else long switch case enum register typedef char extern...

Structures may be nested

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Structures may be nested typedef struct { char name[50]; struct { int ye, mo, da; } birthdate...

Kurs programowania w C cz. 152

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

słówka typedef sami zdefiniujemy potrzebne nam typy. Np.: typedef typedef typedef typedef typedef typedef...

Kurs programowania w C cz. 127

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

idiomem w C jest użycie typedef od razu z definicją typu, by uniknąć pisania enum, union czy struct...

Overloading - overview

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Overloading typedef struct { float re, im; } cplx; cplx mult(cplx c, float x) { c.re *= x; c.im...