Tkanka łączna - strona 6

Jama ustna - budowa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1547

plazmatyczne, makrofagi. Zrębem jest tkanka łączna luźna. * Wymień histologiczne elementy strukturalne języka...

Przełyk: odcinek za przeponą

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1449

płaski nierogowaciejący) - tkanka łączna właściwa luźna - tkanka mięśniowa gładka 42. W której części...

Błona śluzowa jamy ustnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1351

i podśluzowej jelita czczego, krętego i grubego. Są to limfocyty rozproszone w nabłonku i tkance łącznej...

Tkanka limfatyczna błony śluzowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

i podśluzowej jelita czczego, krętego i grubego. Są to limfocyty rozproszone w nabłonku i tkance łącznej...

Trzustka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

komórek nabłonka są mikrokosmki. Blaszka właściwa błony śluzowej składa się z tkanki łącznej właściwej...

Zróżnicowanie tymocytów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

limfatycznych oraz w tkance łącznej i nabłonkach - zmniejszenie i zanik obwodowych narządów limfatycznych...

Tkanki- anatomia

 • Anatomia człowieka
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3976

z jednej komórki na drugą. Tkanka łączna, tkanka zwierzęca, której cechą jest obecność obfitej substancji...

Aorta - budowa i odgałęzienia

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3164

, środkowej i zewnętrznej. Błona wewnętrzna zbudowana jest z śródbłonka i cienkiej warstwy tkanki łącznej...

Wątroba - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1372

), - witaminy (A, D, E, K, B2, PP). 112. Z jakich rodzajów tkanek zbudowana jest wątroba? - tkanka łączna...