Skwalen - strona 2

Metabolizm lipidow i sterydow

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • dr Kamila Stach
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2387

- izopentenylodifosforan RYC 26-2 Etap III Sześć jednostek izoprotenoidowych tworzy skwalen. izopentylodifosforan ulega...

Lipidy i pochodne

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Biochemia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2198

) Triterpeny zawierają sześć jednostek izoprenylowych (C30), np. moŜe je reprezentować skwalen...

Biochemiczne mechanizmy adaptacji organizmów żywych - Ewolucja

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • prof. dr hab. Maria Filek
  • Biologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4466

dr hab. Marię Filek dla studentów IV roku (I roku SUM) biologii Uniwersytetu Pedagogicznego. 21-stronicowa notatka zawiera pięć wykładów obejmujących następującą tematykę: 1. Ewolucja a adaptacja do warunków środowiska (biochemiczna teoria ewolucji, mechanizmy ewolucji, adaptacja, aklimatyzacja)...

Polski Slownik Enzymow

  • Uniwersytet Warszawski
  • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności dr hab.inż. Tadeusz Trzmiel prof. PŁ, mgr inż. Marcin Płaczek Słownik oficjalnych nazw enzymów ŁÓDŹ 2007 Niniejszy słownik zawierający około 4000 nazw (stan na 05.2007) jest tłumaczeniem oficjalnych nazw enzymów z języka angielskiego ...