Przychód krańcowy - strona 15

Zzagadnienia na egzamin z mikro

Pobrań: 175
Wyświetleń: 966

Poruszają tematy takie jak: ekonomiczny aspekt ludzkiej działalności, teoria ekonomiczna, proces gospodarowania, systemy społeczno - gospodarcze, pieniądz w gospodarce rynkowej, analiza popytu i podaży, teoria zachowania gospodarstwa domowego, spółka akcyjna i zasady jej funkcjonowania, ceny minima...

Rynek doskonale konk

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1078

. Utarg (przychód) krańcowy ( ang. marginal revenue ) Uk jest to przyrost przychodów całkowitych ΔUc...

Encyklopedia rachunkowości - K

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

K    KALKULACJA DOLICZENIOWA Polega na ustalaniu kosztu wytworzenia określonego przedmiotu kalkulacji poprzez odnoszenie do niego na podstawie właściwych dokumentów źródłowych jego kosztów bezpośrednich (materiałów, płac, obróbki obcej, zużycia narzędzi specjalnych, przygotowania nowej produkcji i...

Historia myśli ekonomicznej - test, wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 3598

Zawiera dwa pliki - pierwszy liczy 3 strony, z niego możemy dowiedzieć się, jaka jest rola państwa w gospodarce u Ricardo, Sigismondiego, Keynsa, czym jest równowaga w gospodarce - nowa ekonomia klasyczna i neoklasycyzm, neoinstycucjonalizm i nowa ekonomia instytucjonalna a instytucjonalizm Verblen...

Mikroekonomia - obszerne materiały

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Mikroekonomia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 3710

Pierwszy plik zawiera omówienie pajęczynowego modelu równowagi rynkowej. Drugi dotyczy zmian punktu równowagi w wyniku przesunięcia funkcji podaży i popytu, odpowiada na pytanie: w jakim stopniu producenci mogą przerzucić wzrost kosztów produkcji na nabywców oraz porusza tematykę ustalania prze...