Piorun - strona 24

Wstęp do prawoznawstwa - Odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych 2011

  • Uniwersytet Warszawski
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 651
Wyświetleń: 4802

Wstęp do prawoznawstwa Odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych 2011 1. Pojęcie prawa w koncepcjach prawno-naturalnych, pozytywistycznych, psychologicznych i w realizmie prawniczym Koncepcja prawno-naturalna jest najstarszą historycznie koncepcją pojmowania prawa. Opiera się na tezie, że prawo natury j...

Skrypt obszerny(2) - Prawo

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1519

PRAWO ROLNE 1. Pojęcie, przedmiot i źródła prawa rolnego DEFINICJA STATYCZNA Prawo rolne to całokształt norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji rolnej i rynku rolnego, a także związane z kształtowaniem większej przestrzeni pr...

Ubezpieczenia społeczne ? zarys ogólny

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3353

, które obejmowało dotychczas szkody ogniowe, uderzenie pioruna i wybuch, zostały rozszerzone na szkody huraganowe...

Vademecum ubezpieczeń

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1708

, majątkowe, materialne, utracone korzyści. Przyczyny bezpośrednie straty: Np. uderzenie piorunem fabryki...