Odrębna własność lokalu - strona 9

Inwestycje

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2408

do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia - po zakończeniu budowy - odrębnej własności lokali...

Ogólnie

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1449

nieruchomościami gdy ustanowiona zostanie odrębna własność lokali. Wyodrębnione w ten sposób części budynków...

Prawo cywilne2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1232

własności lokalu jest założenie księgi {jaka jest powierzchnia, usytuowanie, udział w nieruchomości wspólnej...

Prawo cywilne Cwiczenia dr Cejmer

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Mirosław Cejmer
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1708

Są to artykuły z Kodeksu Cywilnego. "Art. 8.§ 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Art. 9. W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe. Art. 10. § 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. § 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletn...

Prawo cywilne PELNE - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1274

1. Pojęcie i systematyka prawa cywilnego. Prawo cywilne - to zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe między równorzędnymi podmiotami prawa, normuje stosunki prawne o charakterze niemajątkowym, szczególnie zaś chroni dobra osobiste, np. zdrowie, nazwisko, twórczość naukową, artystyczną, ...

Prawo Cywilne - wykłady

 • Prawo cywilne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2814

Ma 67 stron. Omawia takie zagadnienia jak: pojęcie i systematyka prawa cywilnego, źródła prawa cywilnego, pojęcie i struktura stosunku cywilnoprawnego, normy prawa cywilnego, zdolność prawna osób fizycznych, pojęcie i rodzaje praw podmiotowych, zawarcie umowy, czynności prawne realne i konsensualne...

Ustawa o rachunkowości

 • Politechnika Częstochowska
 • Rachunkowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1785

własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu...