Nikotynizm - strona 5

Leki-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

lipidów - zmiany metabolizmu w ścianie tętnic - nadciśnienie tętnicze - hiperglikemia - nikotynizm...

Socjologia - hasla

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Jadwiga Sobol
  • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1239

antyspołeczność - czynne występowanie przeciwko społeczeństwu; zachowanie agresywne skierowane przeciwko innym ludziom lub grupom społecznym, stanowiące zagrożenie dla ich życia i mienia. Na podstawie etycznej, prawnej i społecznej oceny działań tego typu wyodrębnia się syndrom osobowości antyspo...