Monitor Sądowy i Gospodarczy - strona 14

Prawo finansów publicznych - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 945

Ustawy: Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Ustawa z dnia 27.08.2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych. Ustawa budżetowa na rok … . Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa. Ustawy podatkowe ...

Papiery wartościowe - omówienie - Instytucje prawa wekslowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1. Prawo papierów wartościowych - pojęcie, zakres, systematyka i źródła Prawo papierów wartościowych stanowi dział prawa, zawierający ogół regulacji dotyczących emisji i obrotu papierami wartościowymi oraz zasad realizacji praw wynikających z papierów wartościowych. Dz...

Prawo społdzielcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jacek Lachner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1932

na podstawie odrębnych przepisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dział III Członkowie, ich prawa...

Spółki, akcje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Leszek Iwanowicz
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819

podlegają obniżeniu ) o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd spółki ogłasza w Monitorze Sądowym...

Spółki, akcje - prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

podlegają obniżeniu ) o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd spółki ogłasza w Monitorze Sądowym...

Prawo handlowe - ściąga

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2548

w Monitorze gospodarczym sądowym i w pismach przeznaczonych do ogłoszenia spółki z wezwaniem wierzycieli...

Prawo gosopdarcze

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260

się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Przydzielanie koncesji odbywa się w formie postępowania administracyjnego...

Prawo gospodarcze - opracowanie pytań na egzamin

Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

Ma 51 stron. Porusza takie zagadnienia jak: podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, prokura, spółka cywilna, spółki kapitałowe, cywilne i jawne, odpowiedzialność wspólników, spółka komandytowa, spółka akcyjna, umowa gospodarcza, umowy, umowa najmu, umowa użyczenie, sądownictwo polubow...

Prawo administracyjne - E.Ochendowski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1603

) różne umowy publiczne dot. państw, instytucji UE itd. Monitor Sądowy i Gospodarczy Jest to ogólnokrajowy...