Miocen - strona 7

Geologia wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 5747

chłodny. 20. złoża siarki w Polsce i ich wiek trzeciorzęd (miocen): Kotlina Sandomierska - rejon...

środowisko.doc

 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

się linia człowiekowatych; - We wczesnym miocenie pierwsze formy o postawie pionowej; - Australopiteki...

Geochemia izotopów

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1099

1 1,5±0,5 10±3 25±2 Kreda Paleogen Oligocen Holmes Neogen Miocen Seria Trzeciorzęd Pliocen...

Fizjografia - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska
 • Fizjografia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1386

archaiczna i proterozoiczna) obszarów górskich w Europie; w miocenie - osady piaszczyste i ilaste Wyżyna...

Geografia fizyczna świata

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

sfałdowane w trzeciorzędzie (w miocenie). Góry te charakteryzuje budowa fałdowo-płaszczowinowa i łuskowa...

Chemia fizyczna - wykłady - Zanieczyszczenie powietrza

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia fizyczna w ochronie środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1295

Chemia fizyczna w ochronie środowiska. Zanieczyszczenie powietrza - występowanie w atmosferze różnych substancji o takim stopniu i przez tak długi czas, że prowadzi do szkodliwych konsekwencji dla zdrowia lub samopoczucia ludzi, dla organizmów żywych albo uszkodzeń obiektów nieożywionych (np. przez...

Geografia fizyczna świata

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1820

sfałdowane w trzeciorzędzie (w miocenie). Góry te charakteryzuje budowa fałdowo-płaszczowinowa i łuskowa...

Geografia ekonomiczna - Półwyspy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1414

sfałdowane w trzeciorzędzie (w miocenie). Góry te charakteryzuje budowa fałdowo-płaszczowinowa i łuskowa...