Mineralokortykoidy preparaty

Nadnercza

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Histologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1169

one syntetyzują? Podkreśl tę warstwę, którą budują spongiocyty? - warstwa kłębkowata - mineralokortykoidy...

Choroby kory nadnerczy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Grażyna Kulak
  • Patofizjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

z których najważniejszy jest kortyzol, mineralokortykoidy z których najsilniejsze działanie wykazuje aldosteron...

Nadnercza - budowa i topografia

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Anatomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1225

łącznotkankową wewnętrzna istota korowa, która wytwarza ważne hormony, które dzielimy na mineralokortykoidy...

Nadnercze - budowa i funkcje

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
  • Histologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1778

- Mineralokortykoidy (aldosteron) * Podaj w kolejności nazwy kory nadnercza i podkreśl te, która budują spongiocyty...