Kultura fizyczna - strona 2

note /search

Zakres działań gminy

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

, edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, kultury...

Wydatki i ich klasyfikacja.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

, Bezpieczeństwo publiczne, Kultura fizyczna i sport. Wydatki stałe - prawnie zdefiniowane, czyli takie, które ST...

Zadania gminy

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1519

mieszkalnego (większa dostępność mieszkań) -oświata i wychowanie - kultura, kultura fizyczna, sport i rekreacja...