Kozioł - strona 9

Eliade sacrum, mit - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Antropologia współczesności
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

demonów, kozłów ofiarnych. Święto jest reaktualizacją, a nie upamiętnieniem wydarzenia mitycznego...

Schorzenia dziedziczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Gerhard Dolna
 • Andrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1610

esowatego prącia; występuje u knura, buhaja, tryka, kozła stulejka (phimosis) - u zwierząt rzadko...

Biskup Wojciech-opracowanie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochaniak
 • Historia wychowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

zabijał wtedy kozła i jego krwią kropił zebranych. Kobiety gotowały potem na wspólną ucztę mięso zabitego...

Małe grupy społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2275

) - charakter antagonistyczny, mocno zhierarchizowane, wewnętrzna spójność wymuszona metodą kozła ofiarnego...

Socjologia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1400

. Z jednej strony mają silny charakter, z drugiej strony ograniczone horyzonty. Poszukiwanie kozła ofiarnego...

Sakrament namaszczenia chorych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

tego dokonać tylko ofiara Jezusa Chrystusa Kozioł ofiarny - w Izraelu wypędzano kozła na pustynię, tj gest...

Sakrament namaszaczenia chorych - opis

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

tego dokonać tylko ofiara Jezusa Chrystusa Kozioł ofiarny - w Izraelu wypędzano kozła na pustynię, tj gest...