Interfejs graficzny - strona 5

Rutery i rozległe sieci komputerowe

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 798

ma własny interfejs użytkownika. Mimo, że na niektórych ruterach można znaleźć interfejs graficzny (ang...

MAC Panstwo 2.0-Nowy start dla e-administracji

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Kamil Czaplicki
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

PAŃSTWO  2.0   NOWY  START  DLA  E-­‐ADMINISTRACJI   WARSZAWA,  KWIECIEŃ  2012   Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji R e d a k c j a : Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji. Z e s p ó ł a u t o r s k i : Agnieszka Boboli, Tomasz Jeruzalski, Małgorzata Olszewska, Renata Pale...