Inkaso - strona 3

Opis operacji gotówkowych

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

) wpłat poprze tzw. inkaso samochodowe - inkasenci odbierają odpowiednio przygotowany utarg ze sklepów...

Operacje gotwkowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

) wpłat poprze tzw. inkaso samochodowe - inkasenci odbierają odpowiednio przygotowany utarg ze sklepów...

Rodzaje indosów - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

dla tego indosu jest jego formuła wyrażona zwrotem „waluta do odebrania”, „do inkasa” lub per procura...

Aktywa obrotowe netto

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

pieniężną Zabezpieczają spłatę zobowiązań krótkoterminowych Środki pieniężne Zakup Inkaso należności...

Wykład - definicja kontraktu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Alina Lipińska-Słota
 • Transport miedzynarodowy
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1519

/ banki. Weksle - nie stosuje się, może być jako element towarzyszący: akredytywa, inkaso Polecenie...