Inflacja budżetowa - strona 2

Makroekonomia-ściąga (4 strony)

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1386

, nie znajdujące pokrycia w dochodach (inflacja budżetowa), nadmierna kreacja pieniądza kredytowego (inflacja...

Makroekonomia notatki - Przedmiot i metodologia

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Makroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2751

...Makroekonomia jest to dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości. Makroekonomia jest to nauka badająca prawidłowości wyst. w skali całego gospodarstwa krajowego i zajmująca się zastosowaniem płynących stąd ustaleń dla realizacji celów makroekonomicznych zgodnie z przyjętymi p...

Finanase i polityka finansowa

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Joanna Kudełko
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1274

środków pieniężnych. Jest też inflacja : budżetowa - nadmierny wypływ pieniądza z budżetu, kredytowa...

PKB

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
  • dr Stanisław Dorobek
  • Makroekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2842

Ekonomia, nauka społeczna zajmująca się badaniem sposobów gospodarowania społeczeństw w warunkach nieograniczoności ludzkich potrzeb i ograniczoności czynników produkcji, służących wytwarzaniu dóbr i usług zaspokajających te potrzeby. Ekonomia stara się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: co p...