Gramatyka historyczna czasy

Future Simple

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Język angielski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Future Simple, gramatyka języka angielskiego...

Past Perfect Continuous

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Język angielski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: gramatyka języka angielskiego, czasy...

Past Perfect

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Język angielski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Past Perfect, gramatyka języka angielskiego...

Future Perfect Continuous

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Future Perfect Continuous, czasy, gramatyka...

Past Continuous

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Past Continuous, czasy przeszłe, gramatyka...