Funktor - strona 2

note /search

Logika-pojęcia

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Metodologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1218

- wyraz, słowo, część nazwy; „znaczy tyle samo co”, „oznacza”, „denotuje”, „nazywamy” itp. Funktor...

Zbiór pojęć prawniczych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Logika prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1029

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: błędy w definiowaniu, nazwy zbiorowe, funktory...

Rachunek zdań - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Logika
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1064

Rachunek zdań p, r, s, t - zdania proste zmienne zdaniowe ∼, ∨, ∧, →, ↔ -- funktory ekstensjonalne...

Wnioskowanie - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Logika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

lub równoważnikiem zdania; (z) nazwa - imię własne (n) funktor - wyrażenie, które służy do tworzenia wyrażeń...

Znak, język, kategorie syntaktyczne

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Logika dla prawników
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2100

normalnym. Funktory - to wyraz bądź wyrażenie, które nie jest nazwą ani zdaniem. Każdy z funktorów służy...