Elastyczność podaży - strona 19

Rynek doskonale konkurencyjny - Krzywa popytu indywidualnego firmy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1092

KONKURENCJA DOSKONAŁA W poprzednich rozdziałach analizowaliśmy różne pojęcia kosztów. Zdobyta w nich wiedza pozwoli nam bliżej wyjaśnić zjawisko podaży rynkowej, czyli ilości jakie firmy i całe gałęzie wytwórstwa skłonne są oferować przy różnych poziomach cen. Związek pomiędzy kosztem produkcji a w...

Pytania testowe z fizyki

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

w konkurencji wolnokonkurencyjnej w krótkim okresie zależy od: a. stopnia elastyczności podaży i ceny, b...

Mikroekonomia-pytania testowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1078

wolnokonkurencyjnej w krótkim okresie zależy od: a. stopnia elastyczności podaży i ceny, b. stopnia elastyczności...

Finanse Publiczne - Huterski Robert - wykładt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Robert Huterski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 2877
Wyświetleń: 3409

Finanse publiczne 1.1 Pojęcie nauki o finansach publicznych Przedmiotem nauki o finansach publicznych są zjawiska oraz procesy związane z postępowaniem o rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych , zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego W klasycznym ujęciu ograniczało się wyłąc...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG)Część ekonomii zajmująca się transakcjami w dziedzinie towarów, usług oraz czynników produkcji.MSG zajmuje się badaniem stosunków gospodarczych danego kraju a zagranicą. Badaniem całej gospodarki światowej.MSG bada grupy krajó...

Nlp - definicje strategii

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Program wykładu w Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 2005/2006 Prowadzący mgr Mirosław Sosnowski Kontakt: msosnow@wspiz.edu.pl Cele zajęć pogłębienie wiedzy o tworzeniu i typach strategii firmy dostarczeni...

Rynek doskonale konk

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1078

KONKURENCJA DOSKONAŁAW poprzednich rozdziałach analizowaliśmy różne pojęcia kosztów. Zdobyta w nich wiedza pozwoli nam bliżej wyjaśnić zjawisko podaży rynkowej, czyli ilości jakie firmy i całe gałęzie wytwórstwa skłonne są oferować przy różnych poziomach cen. Związek pomiędzy kosztem produkcji a wie...

Skrypt finanse

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3178

wielkości podaży na zmiany cen mierzy się cenową elastycznością podaży, tj. dzieląc procentową zmianę...

Mikroekonomia - Funkcje ekonomii

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2058

, prawie jednostkowa Usługi - wysoka elastyczność , więcej niż jednostkowa Elastyczność PODAŻY Ec = % zmiana wielkości...

Pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1841

wolnokonkurencyjnej w krótkim okresie zależy od: a. stopnia elastyczności podaży i ceny, b. stopnia elastyczności...