Czynnik B - strona 9

note /search

Zzagadnienia na egzamin z mikro

Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029

Poruszają tematy takie jak: ekonomiczny aspekt ludzkiej działalności, teoria ekonomiczna, proces gospodarowania, systemy społeczno - gospodarcze, pieniądz w gospodarce rynkowej, analiza popytu i podaży, teoria zachowania gospodarstwa domowego, spółka akcyjna i zasady jej funkcjonowania, ceny minima...

Zarządzanie projektami -paczka

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 9205

prof. Stabryła. Egzaminy, materiały z wykładów, w których znajdują się takie zagadnienia jak: karta projektu, analiza preferencji, metoda rangowania, metoda punktacji, agregacja dysjuktywna, bilansująca, planowanie strategiczne, fazy planowania, internacjonalizacja, globalizacja, model strategii glo...

Chemia ogólna wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Chemia
Pobrań: 875
Wyświetleń: 8372

Mirosław Bućko, Ryszard Gajerski, Stanisław Koziński, Anna Kozłowska-Róg, Stanisław Łabuś, Andrzej Małecki, Barbara Małecka, Ryszard Mania, Marta Radecka, Małgorzata Wierzbicka, Krzysztof Wojciechowski Obliczenia w chemii ogólnej część I Podstawy teoretyczne Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Ma...

Teoretyczne podstawy wychowania

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3444

Książka Antoniny Guryckiej "Struktura i dynamika procesu wychowania" Antonina Gurycka Struktura i dynamika procesu Wychowawczego Analiza psychologiczna Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1979 Spis treści WSTĘP 3 Psychologia i wychowanie 3 Rozważania nad przedmiotem psychologii wychowawcz...