Akrylonitryl - strona 4

Wykład o polimerach

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Praca inżynierska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

, które jest terpolimerem zªo»onym z trzech merów: akrylonitryl-butadien-styren . W zale»no±ci od stosunku wszystkich merów...

Minerały z grupy kaolinitu - opracowanie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Egzamin inżynierski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092

roku (Sugahara et al., 1988). Kompleks ten utworzony został na drodze polimeryzacji akrylonitrylu w przestrzeni...