Ignacy Kraszewski "Bruhl" - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ignacy Kraszewski Ignacy Kraszewski Ignacy Kraszewski

Fragment notatki:

Józef Ignacy Kraszewski „Bruhl”
Powieści saskie Kraszewskiego
Zainteresowanie wiekiem XVIII - życie, obyczaje, wydarzenia poliotyczne,
Wydawnictwa źródłowe, studium historyczne - „Polska w czsie trzech rozbiorów” - XVIII wiek,
Cykle powieści epoka saska - podyt w Dreźnie, czytanie dzieł historycznych i badania archiwalne - dzieje Polski i Saksonii w Unii wettyńskiej (panowanie Wettynów)
Bratanki - 1871 rok wpływ powieści
Herod baba - 1872 rok awanturniczo - kryminalnej
Trylogia na tle dziejów Saksonii
Hrabina Cosel - 1873 rok
Bruhl - 1874 rok pierwiastek historyczny nad Z siedmioletniej wojny - 1875 rok anegdotycznym
Powieści saskie
Starosta warszawski - 1877 rok sprawy polskie, życie prywatne i Na bielskim zamku - 1822 rok stosunki społeczne
epoka stanisławowska
Źródła historyczne Bruhla Teoria sprzeciwu wobec wprowadzenia do literatury tematów związanych ściśle z historią,
Bruhl jest odstępstwem od wcześniejszej historii - figury pierwszoplanowe i epizodyczne wzięte z historii, treść wokół dziejowych wydarzeń,
Akcja powieści - schyłek rządów Augusta II, pierwsze lat rządów jego następcy (Stanisław Leszczyński)
Akcja poprzedzona prologiem, ukazuje pierwsze kroki przyszłych współzawodników - Bruhla i Sułkowskiego - rysy bohaterów
Dziesięć lat później eks-paziowie rywalizują o władzę, zajmując na dworze wysokie stanowiska
Kiedy umiera August II, Sułkowski ciesząc się łaskami następcy, wyrasta na właściwego władcę Saksonii,
Bruhl utrzymuje się na powierzchni dzięki nieopatrzności rywala, sfałszowanemu listowi zmarłego króla, wyznaczającego go na władcę, jako wiernego sługę władcy, poleca on Bruhla swemu synowi
Wpływowe czynniki przeciwko faworytowi - Sułkowskiemu
Ambasada austriacka dowiaduje się o zamachu Sułkowskiego, przygotowanym na całość dzierżaw habsburskich
Kościół katolicki - spowiednik królewski Guarini dążąc do całkowitego opanowania Augusta, obawia się rządów ministra - niezbyt gorliwego katolika i zwolennika nie mieszania się księży do spraw państwowych
Doprowadza to do usunięcia go z dworu
Król zostaje podburzony przez królową Marię Józefę i kochanki króla pani Bruhlowej
Zapewnia to Bruhlowi dominujące stanowisko
koniec dzieła - epilog - rywale spotykają się na w zaczątkach wojny siedmioletniej - bój na słowa, zwycięża Sułkowski


(…)

… - odstraszający przykład - nieuczciwy i wszechwładny minister
Bruhl miał dar oszukiwania i zjednywania sobie ludzi
Z J.H.B. Justiego wziął Kraszewski konstrukcję intrygi powieściowej, szereg motywów epizodycznych - pochodzenie i początki Bruhla, dwór Sułkowskiego, satyryczny medal przeciw rządom paziowo-lojalskim, romansie króla i Bruhlowej
Drugim utworem, którego konstrukcja dała początek Bruhlowi był „Geschichte der deutchen Hofe seit der Reformation” Edwarda Vehse - 1854 rok - życie dworów niemieckich ze strony obyczajowo-anegdotycznej - większość faktów historycznych - dosłowne cytaty, tytulatura ministra, widowiska drezdeńskie, nazwiska aktorów
Postaci z utworu Vehsego powielone przez Kraszewskiego
założyciel gminy religijnej z braci morawskich - Zinzendorf
powiernik Sułowskiego - Ludovici
radcowie…
… społecznego życia dworskiego
Ukazanie na tle przepychu łowów królewskich, ciemiężonych nizin społecznych
Postaci powieści - dwojakie oblicze / maski nakładane na rzeczywiste oblicza
Jezuici myślą o podburzeniu duchowieństwa luterańskiego, przeciwko ewangelicznemu i świątobliwemu zakonowi Braci Morawskich Zły Jezuita Guarini, kontrast z uczonym ascetą Voglerem
Kompozycja zwarta - uwypuklająca zasadnicze…
… poczynań kulturowo-arystokratycznych / rozkład obyczajowo-moralny
walka Bruhla i Sułkowskiego - oś akcji około, której występują motywy o ogólniejszym znaczeniu dla utworu
Miejsce akcji absolutystyczne państewko niemieckie XVIII wiek
Artyzm i technika
Bruhl - oskarżenie demoralizacji i tyranii / stanowisko Józefa Ignacego Kraszewskiego - przeciwnika „stańczyków
Odkłonienie rozkładu ówczesnego porządku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz