Historia XIX wieku - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2744
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia XIX wieku - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:ĆWICZENIA 19.10.2011
Prowadzący: dr Mierzejewski
Egzamin - opracowanie tematu (min. 5 stron; max 10; przypisy, literatura). Pracę oddać do połowy stycznia! Tematyka zajęć:
Historia Polski - dzieje Polski zniewolonej po zaborach.
Historia powszechna.
Tematy referatów:
Wielka rewolucja francuska i jej wpływ na rozwój Europy w XIX wieku.
Geneza rewolucji, w jaki sposób się odbywała (jakobinizm, terror), główne postulaty.
Napoleon Bonaparte. Hegemonia Francji w Europie do 1815 roku.
Jak doszło do tego, że Francja z republiki przekształciła się w cesarstwo; wojny napoleońskie, znaczenie wojen napoleońskich dla Polski (utworzenie Księstwa Warszawskiego).
Państwa Świętego Przymierza. Stosunki polityczne w Europie do 1870 roku.
Kongres wiedeński.
Wiosna Ludów w Europie 1848 rok.
W jaki sposób doszło do tych ruchów.
Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych i jej znaczenie dla rozwoju USA.
Geneza, różnorodność rozwoju, niewolnictwo.
Wojna francusko - niemiecka 1870 - 1871 r.
Utworzenie cesarstwa, dominacja tych państw.
Zjednoczenie Niemiec. Powstanie Cesarstwa Niemieckiego.
Zjednoczenie Włoch.
Dwa sojusze: trójprzymierze i trójporozumienie.
Geneza i rozwój ruchu robotniczego w Europie XIX w.
Od socjalizmu utopijnego; Marks, Engels, utworzenie partii.
Państwa kolonialne w XIX w.
Charakterystyka państw i jaki był ich wpływ na rozwój gospodarczy.
I wojna światowa - pierwsza wojna totalna.
Zwrócić uwagę na:
Genezę, określenie problemu o czym się pisze, na końcu pracy wskazać skutki.
Przypisy lub bibliografia na końcu.
Literatura:
Mieczysław Żywczyński. Historia powszechna 1789 - 1870.
Janusz Pajewski. Historia powszechna 1871 - 1918.
Norman Deiwis. Europa (na końcu jest literatura, można z tych książek skorzystać).
Andrzej Chwalba. Historia Polski 1795 - 1917 (można skorzystać z bibliografii).
HISTORIA XIX WIEKU
1
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz