Historia sztuki - Rzym IV w.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia sztuki - Rzym IV w. - strona 1 Historia sztuki - Rzym IV w. - strona 2 Historia sztuki - Rzym IV w. - strona 3

Fragment notatki:


    Bazylika św. Jana na Lateranie San Giovanni in Laterano, PIERWSZY KOŚCIÓŁ PAPIESKI, poświęcony św. Zbawicielowi, do 15  wieku pełnił rolę świątyni papieskiej.Przebudowana w okresie baroku. Konsekrowana w 318 roku. Nazwa tego miejsca pochodzi od nazwiska starożytnych posiadaczy tych ziem. Cesarz Neron pod  pozorem spisku zgładził Plantiusa Laterana i zagarnął jego pałac.  Konstantyn Wielki pałac ten  podarował papieżowi św. Sylwestrowi I (314-335).  Do roku 1308 był on rezydencją papieży. Gdy  w 313 r. cesarz Konstantyn Wielki wydał edykt pozwalający na oficjalne wyznawanie wiary  chrześcijańskiej, kazał wybudować obok pałacu okazałą świątynię pod wezwaniem Chrystusa  Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Stała się ona pierwszą katedrą Rzymu, a  przylegający do niej pałac - siedzibą papieży. Jej poświęcenia dokonał papież św. Sylwester I 9  listopada 324r.                                                               Nad wejściem do świątyni  znajduje się łaciński napis,  który najlepiej oddaje  wagę i rolę tego miejsca: Mater et Caput omnium  Ecclesiarum Urbis et Orbis to znaczy:  Matka i Głowa wszystkich  kościołów Miasta i Świata.      Konsekrowana w 318 r. Bazylika 5-cio nawowa,  baz transeptu,  prezbiterium na osi i zamknięte absydialnie.  W nawie głównej rzędy  16 kolumn z kapitelami korynckimi,  z czerwonego granitu, łączone architrawem,  a w nawach bocznych po 21 kolumn  z zielonego marmuru łączonych archiwoltami.  nie była sklepiona tylko z  drewnianym stropem w całości złoconym,  absyda cała w złoconej mozaice,  przed absydą baldachimowe cyborium.  Obok kościoła baptysterium . Nawa główna była silnie oświetlona Nad każdym interkolumnium było okno,  a ponad 3 okna  W fasadzie zwróconej na wschód. Wiązanie dachu było otwarte drewniane.     Bazylika budowana z cegły miała wymiary  ok.  100m / 55m. Nowym rozwiązaniem były dwa  małe boczne pomieszczenia które pełniły  prawdopodobnie role zakrystii.     Do Bazyliki dobudowane jest  Baptisterium ,  czyli osobna kaplica, gdzie katechumenom udzielano Chrztu.  Kaplica nosi imię  Konstantyna , gdyż są w jej wnętrzu obrazy, przedstawiające żywot tego cesarza, aż  do przyjęcia chrztu przed samą śmiercią. Obok Bazyliki znajduje się osobny budynek, który nosi nazwę  "Świętych Schodów". Według podania miały to być kamienne schody ( scala sancta ), po których 

(…)

…. jako świątynia
memorialna nad grobem świętego
Piotra. Była to duża (122,0 x 66,0 m),
pięcionawowa bazylika zakończona
poprzeczną nawą - transeptem z
przylegającą do niej absydą w osi nawy
głównej. Od wschodu poprzedzało ją
duże atrium z fontanną umieszczoną w
jego części centralnej (z fontanny
zachowała się rzeźba szyszki pinii
umieszczona w niszy na dziedzińcu
Szyszki na Watykanie). Bazylika,
położona poza murami Rzymu, stała
się miejscem pielgrzymek dla
wyznawców chrześcijaństwa.
Przebudowana przez bramantego w
100 proc. Nie jest orienotowana na
wschód. Posiada monumentalne atrium
otoczne arkadową kolumnadą z
fontanna w centrum.
Bazylika św. Piotra na Watykanie
San Pietro in Vaticano
5-cio nawowa bazylika z wyraźnie wyodrębnionym transeptem.
Wystawał 10 m z każdej strony. 1 przestrzenny przechodził…
… kościoła rzymskiego.
Najniższy pas zajmuje inskrypcja z
czasów innocentego.
absyda
nawa środkowa
transept
atrium z fontanną
Bazylika o wymiarach 122 na 66
m.,miała 5 naw, transept i
niewielką absydę. Poprzedzona
wielkim atrium o boku ok 90 m.
którego zachodni skrzydło pełniło
rolę otwartego nartexu. Nawa
główna silnie oświetlona
byłaflankowana rzędami po 22
kolumny zwieńczone architrawem.
Kolumnady boczne…
… się tambur z oknami i kopuła.
Dołączony przedsionek prowadzi do cylindrycznie
sklepionego krużganku, który obiega kolistą
przestrzeń wnętrza. Strop krużganka grobowca
dekorowany jest mozaiką geometrycznych i
florystycznych motywów oraz przeplatającymi się
winoroślami na białym tle. Są to motywy późnego
imperium rzymskiego połączone z chrześcijańską
symboliką. Mozaika ma białe tło, pozbawiona
perspektywy i plastyki, ale bogata w efekty zdobnicze.
Obejście podzielone jest na 12 odcinków, z których
jeden umieszczony na osi wejścia nad niszą z
sarkofagiem, zastąpiony został lucerną z okami.
Odcinek sklepienia nad wejściem ma mozaikę o
wyodrębniającym, się wzorze geometrycznym,
złożonym z ośmioboków i równoramiennych
krzyżyków. Z każdej strony tak wyznaczonej osi
umieszczono po 5 pól mozaikowatych o identycznym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz