Historia państwa i prawa - testy 9

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa - testy 9 - strona 1 Historia państwa i prawa - testy 9 - strona 2 Historia państwa i prawa - testy 9 - strona 3

Fragment notatki:

33.Francuskie Parlamenty jako organy sądowe przestały istnieć w roku:
a) 1774
b) 1789
c) 1771
34.Sąd wielkiego prewota zajmował się:
a) przestępstwami popełnionymi na dworze królewskim
b) przestępstwami popełnionymi przeciwko państwu
c) sprawami karnymi książąt
35.”Listy pieczętne” to:
a) wezwania do sądu królewskiego
b) dokumenty nakazujące aresztowanie w imieniu króla
c) dokumenty nakazujące wygnanie
36.Do zadań Supremy należało:
a) wydawanie wyroków w wypadku braku jednomyślności na szczeblu lokalnym
b) przygotowywanie instrukcji
c) rozpatrywanie apelacji
37.Siedziba Sądu Kameralnego Rzeszy znajdowała się w:
a) Frankfurcie nad Menem
b) Wetzlarze
c) Augsburgu
38.Kadencja asesorów w Sądzie Kameralnym Rzeszy wynosiła:
a) 4 lata
b) 5 lat
c) 6 lat
39.Sąd Najwyższy w Danii powstał w roku:
a) 1660
b) 1661
c) 1662
40.Po reformach Katarzyny II w dziedzinie sądownictwa w Rosji:
a) druga instancja miała charakter stanowy
b) najwyższą instancją był Senat Rządzący
c) trzecią instancję rozpatrywano na szczeblu guberni
41.Według Instrumentu Rządzenia Lord Protektor:
a) był godnością dziedziczną
b) miał prawo ułaskawić skazanego za morderstwo
c) zajmował się ustawodawstwem
42.Maksymalna ilość członków Rady Stanu powołanej w „Instrumencie Rządzenia” mogła wynosić:
a) 21
b) 15
c) 30
43.Pierwsza Rada Stanu w Anglii w okresie republiki:
a) powstała w 1651 roku
b) posiadała uprawnienia ustawodawcze
c) składała się z 41 członków
44.”Instrument Rządzenia” powołał:
a) I Radę Stanu
b) II Radę Stanu
c) III Radę Stanu
45.Angielska „ustawa o trzechleciu”:
a) wydano ją w 1640 roku
b) stanowiła o konieczności zwoływania Parlamentu regularnie co 3 lata
c) traktowała o przedawnieniu się projektów ustaw po 3 latach jeśli nie weszły one wcześniej w życie
46.Według „Instrumentu Rządzenia” angielski Parlament”
a) był wybierany na 4 lata
b) składał się z 460 posłów
c) był 1-izbowy
47.Najważniejszym sądem w Hiszpanii po reformach Karola V stał(a) się:
a) Rada Królewska
b) Senat c) Rada Królestwa
48.Francuskie sądy referendarzy dworu królewskiego sądziły w sprawach:


(…)

… Kameralny Rzeszy
b) kierował nią mianowany przez króla landaman
c) nie została powierzona żadnemu konkretnemu organowu
TEST NO.9
1.Pozytywizm normatywny reprezentował:
a) Binding
b) Biling
c) Lambroso
2.Szkołę socjologiczną zaliczano do:
a) pozytywizmu naturalistycznego
b) pozytywizmu normatywnego
c) pozytywizmu naukowego
3.Kodeksy prawa karnego materialnego wydano we Francji w roku:
a) 1789
b) 1791
c) 1810
4.W Kodeksie Napoleona do kar hańbiących zaliczano:
a) więzienie
b) deportację
c) pozbawienie praw obywatelskich
5.Z kary śmierci cywilnej zrezygnowano we Francji w roku:
a) 1832
b) 1848
c) 1854
6.Theresiana:
a) powstała w roku 1786
b) była ostatnim kodeksem karnym wzorowanym na Carolinie
c) zawierała instytucję przedawnienia
7.Leopoldina:
a) powstała w roku 1786
b) była pierwszym kodeksem…
… Rada Stanu:
a) powołana została w 1580 roku
b) składała się z arcybiskupa i gubernatorów
c) wyodrębniono z niej Radę Indii
52.Rosyjskie kolegia:
a) wprowadzone zostły reformami Aleksandra I
b) było ich 9
c) zniesione zostały w 1720 roku
53.Wiceadmirałowie w Anglii XVI wieku:
a) działali w hrabstwach przybrzeżnych
b) byli urzędnikami centralnymi
c) podlegali bezpośrednio królowi
54.Angielscy lordowie…
…:
a) sądziło drobne sprawy cywilne
b) było sądem objazdowym
c) składał się z sędziów gminnych
15.Ludność świecka w Mezopotamii dzieliła się generalnie na:
a) urzędników
b) rzemieślników
c) chłopów
16.W okresie cywilizacji Sumerów sądy w Mezopotamii sprawowali:
a) kapłani
b) władca
c) wyżsi urzędnicy
17.Funkcje religijne i kapłańskie pełnił:
a) archont basileus
b) archont polemarchos
c) archont eponymos
18…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz