Historia państwa i prawa - testy 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa - testy 6 - strona 1 Historia państwa i prawa - testy 6 - strona 2 Historia państwa i prawa - testy 6 - strona 3

Fragment notatki:

4.Pierwszy Riksdag:
a) zebrał się w 1435 r.
b) reprezentowane były w nim wszystkie 3 stany (duchowieństwo/szlachta/miasta)
c) jego kompetencje nie były sprecyzowane
5.Pierwszy stanowy sejm duński:
a) zwołał król Magnus
b) odbył się w 1468 r.
c) składał się z 3 izb
6.Sabor to:
a) parlament chorwacki
b) izba wyższa parlamentu węgierskiego
c) urzędnik węgierskiego zarządu lokalnego
7.W ramach reform przeprowadzonych przez Mahmuda II w pierwszej poł. XIX w. w Turcji:
a) prowincje poddano kontroli sułtana
b) gubernatorzy otrzymali stałą pensję
c) utworzono wilajety
8.22 poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych:
a) mówiła o przyznaniu kobietom prawa do głosowania
b) mówiła o pełnieniu urzędu prezydenta przez tę samą osobę przez najwyżej 2 kadencje
c) została przyjęta w 1947 r.
9.Reforma Davida Lloyd`a George`a przyznała powszechne prawo wyborcze:
a) mężczyznom powyżej 25 lat, kobietom powyżej 30 lat
b) mężczyznom powyżej 21 lat, kobietom powyżej 30 lat
c) mężczyznom powyżej 25 lat, kobietom w ogóle
10.W Hiszpanii uchwalono konstytucję w latach:
a) 1812
b) 1837
c) 1864
11.Statut Albertyński:
a) pochodził z roku 1848
b) stał się wzorem dla konstytucji Królestwa Włoch z 1862 r.
c) stał na stanowisku bikameralizmu
12.Najniższą formą państwa złożonego była:
a) federacja
b) konfederacja
c) unia realna
13.Chlodwig Hohenlohe był:
a) premierem pruskim
b) kanclerzem II Rzeszy
c) w latach 1894-1900 jednocześnie premierem pruskim i kanclerzem II Rzeszy
14.Kancelarię cesarską (Rosja) utworzył:
a) Aleksander I
b) Aleksander II
c) Aleksander III
15.Parlament rosyjski:
a) powołano na mocy konstytucji z 1906 r.
b) składał się z Rady Państwa i Dumy Państwa
c) składał się z Rady Państwowej i Dumy Państwowej
16.Parlament w Turcji:
a) na mocy konstytucji z 1878 r. był dwuizbowy
b) został zniesiony w 1878 r.
c) został przywrócony w 1908 r.
17.Ziemstwa:
a) były organami zarządu lokalnego w Rosji
b) zostały powołane w 1864 r. przez Aleksandra I
c) miały 3-letnią kadencję
18.Reforma administracji lokalnej w Prusach (Steina i Hardenberga):
a) wprowadziła podział państwa na departamenty, prowincje, rejencje i powiaty


(…)

… (Steina i Hardenberga):
a) wprowadziła podział państwa na departamenty, prowincje, rejencje i powiaty
b) wprowadziła podział państwa na prowincje, powiaty i gminy miejskie/wiejskie
c) wprowadziła podział państwa na prowincje, rejencje, powiaty i gimny miejskie.wiejskie
19.Porifirio Diaz był prezydentem:
a) Meksyku
b) Brazylii c) Portugalii
20.Komitet Ocalenia Publicznego:
a) powoany został w kwietniu…
…) egzystencję prawa wiązał z państwem
44.Wg Kodeksu karnego Napoleona za występki wymierzano:
a) kary hańbiące
b) kary poprawcze
c) kary policyjne
45.W XIX w Austrii wydano:
a) Theresianę
b) Josephinę
c) Franciskanę
46.Kodeks Tagancewa:
a) wydano w 1913 r.
b) dzielił przestępstwa na zbrodnie/występki.wykroczenie
c) uzyskał sankcję cesarskę
47.Ustawy Roberta Peela:
a) wydano w latach 1826-32
b) uchyliły szereg przestarzałych aktów prawnych
c) usystematyzowały niektóre kategorie przestępstw
48.Jako pierwsy własny kodeks karny wydał w Szwajcarii kanton:
a) Aargut
b) Saint Gallen
c) Zurych
49.Twórcą teorii norm jest:
a) Ernest Binding
b) Edmund Biling
c) Edmund Binding
50.Regułę nullum crimen sine lege pierwszy sformułował:
a) A.Feuerbach
b) Ch.Thomasius
c) C.Beccaria
51.Ustawy dynamitowe:
a) uchwalono w II Rzeszy
b…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz