Historia państwa i prawa - testy 10

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa - testy 10 - strona 1 Historia państwa i prawa - testy 10 - strona 2 Historia państwa i prawa - testy 10 - strona 3

Fragment notatki:

33.Urząd baliwa:
a) powołany został w 1190 roku przez Filipa I Augusta
b) sprawował nadzór nad prewotami
c) na południu nazywano go bajulem
34.Sądownictwo królewskie we Francji należało do:
a) prewotów
b) Parlamentu
c) sądów lennych
35.Ruś kijowska w okresie rozdrobnienia dzieliła się na:
a) ujezdy
b) księstwa
c) ziemie
36.Sąd nadworny w Rzeszy:
a) zreorganizowany został na wzór sycylijski
b) rozpatrywał tylko poważne sprawy karne
c) zastąpiony został przez Sąd Kameralny
37.Sąd Kameralny Rzeszy:
a) przewodniczył mu sędzia kameralny
b) rozpatrywał tylko sprawy z dworu królewskiego
c) w jego skład wchodzili radcy skarbowi
38.Femy to:
a) sądy pokoju ziemskiego
b) niższe sądy senioralne
c) wolne sądy Westfalii
39.Do uprawnień króla niemieckiego należało:
a) udzielanie moratorium na długi
b) mianowanie wyższych urzędników
c) zwoływanie Sejmu (po 1653 roku)
40.Władzę papieską do rangi dogmatu wiary podniósł:
a) Aleksander V
b) Bonifacy VI
c) Bonifacy VIII
41.W okresie ograniczania władzy królów monarchii wczesnofeudalnych jako jedyni osobiste rządy sprawowali:
a) Karol Wielki
b) Roger II
c) Fryderyk II
42.W normandzkiej Anglii odnośni sukcesji tronu obowiązywała:
a) zasada dziedziczności
b) zasada elekcyjności
c) zasada primogenitury
43.W średniowiecznej Sycylii rządziła dynastia:
a) Burgundzka
b) Hautevillów
c) Galeazza
44.Król Szwecji:
a) był wybierany przez wiec ogólnopaństwowy
b) odbierał od poddanych przysięgę wierności
c) zobowiązany był co roku odbywać „drogę Eryka”
45.Ograniczenia władzy królów frankońskich miały miejsce w:
a) 843 roku
b) 865 roku
c) 877 roku
46.W Anglii pierwsza karta swobód:
a) została wydana w 1100 roku
b) została wydana w 1215 roku
c) dotyczyła ustępstw fiskalnych
47.Magna charta libertatum:
a) składała się z 65 artykułów
b) powołała do życia Walną Radę Królestwa
c) szczególną ochroną otaczała ludzi poddanych
47.Szwedzka Magna Charta:
a) wydana była wraz z elekcją Magnusa Erikssona
b) zapewniała wszystkim mieszkańcom nietykalność osobistą i majątkową


(…)

… sąd hrabiego:
a) stał się głównym sadem powszechnym
b) składał się z 7 ławników
c) zawsze na jego czele stał hrabia
TEST NO.10 - FRANCJA, USA, PROCES
1.Deklaracja praw... z 1793 roku:
a) uznawała własność za instytucję społeczną
b) uznawała równość wobec prawa jako równość korzystania z praw
c) wprowadzała cnoty obywatelskie
2.Teoria „czwartej władzy”:
a) powstała na gruncie Karty konstytucyjnej…
… karta swobód:
a) została wydana w 1100 roku
b) została wydana w 1215 roku
c) dotyczyła ustępstw fiskalnych
47.Magna charta libertatum:
a) składała się z 65 artykułów
b) powołała do życia Walną Radę Królestwa
c) szczególną ochroną otaczała ludzi poddanych
47.Szwedzka Magna Charta:
a) wydana była wraz z elekcją Magnusa Erikssona
b) zapewniała wszystkim mieszkańcom nietykalność osobistą i majątkową
c…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz