Historia administracji - test - Mezopotamia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia administracji - test - Mezopotamia - strona 1 Historia administracji - test - Mezopotamia - strona 2 Historia administracji - test - Mezopotamia - strona 3

Fragment notatki:

Test 1
1. W Mezopotamii do stworzenia scentralizowanej administracji doszło w okresie państwa:
b) starobabilońskiego
2. Władza w okręgach państwa żydowskiego należała do:
c) sędziów
3. Geruzja w Sparcie składała się z osób w liczbie:
d) 30
4. Archont pokmarchos pełnił w Atenach funkcje:
a) wojskowe
5. Zgodnie z reformami Kleistensa na czele demów ateńskich stali:
c) starostowie
6. Sprawdzanie kwalifikacji urzędników ateńskich to:
d) dokinazja
7. Urzędnikiem koronnym był w Rzymie:
b) edyl
8. Niższych urzędów w republice rzymskiej było:
a) 6
9. Niżsi urzędnicy cesarscy w Rzymie to:
b) prokuratorzy
10. w okresie dominatu w Rzymie funkcję pierwszego ministra pełnił:
d) prefekt Konstantynopola
11. Marszalek za Merowingów w państwie frankońskim zarządzał:
c) stajniami
12. Na Śląsku w okresie średniowiecza najważniejszym urzędnikiem był
--
[Author:Prima]
:
a) komes pałacowy d) komornik???
13. Państwo Wizyganów (?) dzieliło się na:
a) prowincje
14. W Anglii w okresie monarchii wczesnofeudalnej na czele hrabstwa stał:
c) hrabia
15. W Polsce w średniowieczu wojski zajmował się:
b) bezpieczeństwem
16. Rozpad Rusi Kijowskiej nastąpił w roku:
b) 1054
17. Najpóźniej w Rzeszy pojawił się urząd:
a) ochmistrza
18. Pojęcie Korony Królestwa powstało w wieku:
a) XII
19. Rząd Rzeszy utworzono za panowania:
d) Habsburgów
20. w Polsce w okresie monarchii ??? powiaty były okręgami:
a) administracyjnymi
21. Najmniejszy samorząd posiadały we Francji miasta:
c) prewotalne
22. Najwięcej miast lokowano w Polsce na prawie:
b) magdeburskim
23. we Francji w okresie absolutyzmu do federalnych praw nie zaliczano:
d) zwoływania przez króla Stanów Generalnych
24. W XVIII w. w Hiszpanii naczelnym organem była:
a) Rada Kastylii
25. w okresie absolutyzmu we Francji urzędników ministerialnych było: c) 6
26. W XVI w. we Francji nie wyodrębniono resortu:
b) spraw wewnętrznych

(…)

… w roku
-->
[Author:Prima]
:
a) 1527
d) 1762
29. Administrację dominiach państwa habsburskiego powierzono:
a) mandatariuszom
30. Tajne sprawozdania oceniające pracę urzędników wprowadzono w:
c) Austrii 31. Artykuły henrykowskie w Rzeczypospolitej to:
c) fundamentalne zasady ustroju
32. Hierarchiczny porządek starszeństwa przy sprawowaniu urzędów w Rzeczypospolitej ustalono w wieku:
c) XVII
33. Ostatnie prawa kardynalne
…. Unifikacji samorządu w II RP dokonano w roku:
b) 1933
60. Najwyższy Trybunał Administracyjny w II RP oparto na wzorze:
a) austriackim
dosprawdzenia
sprawdzic
sprawdzic


43. Instytucja impeachement dotyczy odpowiedzialności;
c) konstytucyjnej
44. W XIX w. samorząd terytorialny był najbardziej rozwinięty na szczeblu:
d) gminy
45. Wybory do ziemstw w Rosji były:
b) kurialne
46. Wieloinstancyjne sądownictwo administracyjne w XIX w. istniało w:
a) Prusach
47. Najniższą instancją w sądownictwie administracyjnym Francji była:
c) rada prefekturalna
48. W USA departamentów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz