Histologia - układ oddechowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Histologia - układ oddechowy - strona 1 Histologia - układ oddechowy - strona 2 Histologia - układ oddechowy - strona 3

Fragment notatki:


UKLAD ODDECHOWY W skład układu oddechowego wchodzą dwie części:
Część przewodząca
Część oddechowa
Do części przewodzącej należą:
Jama nosowa
Zatoki przynosowe
Gardło
Tchawica
Drzewo oskrzelowe
Do części oddechowej należą:
Oskrzeliki oddechowe
Przewody pęcherzykowe
Pęcherzyki płucne
Drogi oddechowe z wyjątkiem błony węchowej, narządu przylemieszowego i oskrzelików pokryte są nabłonkiem wielorzędowym migawkowym z komórkami kubkowymi. Jest to nabłonek określany mianem nabłonka dróg oddechowych. Buduje go sześć, widocznych w mikroskopie świetlnym rodzajów komórek:
Komórki z brzeżkiem migawkowym - są one zdecydowanie najliczniejsze. Ich powierzchnia zaopatrzona jest w gęsto obok siebie upakowane migawki, których zsynchronizowany ruch przesuwa śluz wraz cząsteczkami pyłu.
Komórki kubkowe - drugie co do liczebności, są typowymi komórkami wydzielniczymi. Komórki produkują śluz, który pokrywa powierzchnię wewnętrzną dróg oddechowych.
Komórki macierzyste (niezróżnicowane) - mogą przekształcać się winne typy komórek i stanowią pulę regeneracyjna nabłonka dróg oddechowych.
Komórki szczoteczkowe - pełnią funkcję chemoreceptoryczną. Maja zdolność syntezy tlenku azotu działającego jako neuroprzekaźnik
Komórki dokrewne (ziarniste) - należą do komórek neuroendokrynowych APUD, produkują hormony peptydowe. Komórki neuroendokrynne mogą tworzyć skupiska-cialka neuroepitelialne, które występują głównie u noworodków i dzieci
Komórki Langerhansa- należą do grupy komórek prezentujących antygen i uczestniczą we wstępnych etapach odpowiedzi immunologicznej
JAMA NOSOWA Jama nosowa dzieli się na trzy różne części
Przedsionek nosa
Okolica oddechowa
Okolica węchowa
Przedsionek nosa Przedsionek nosa jest pokryty skórą z grubymi włosami, gruczołami łojowymi i potowymi. Przy przejściu w jamę nosową właściwą naskórek staje się cieńszy, przydatki skórne stopniowo zanikają.
Okolica oddechowa Okolica ta jest wyścielona nabłonkiem wielorzędowym migawkowym z komórkami kubkowymi. Błona śluzowa właściwa jest zbudowana z bardzo dobrze unaczynionej tkanki łącznej luźnej. Pod nabłonkiem znajduje się gęsto rozmieszczona sieć naczyń krwionośnych. W tym obszarze znajdują liczne anastomozy tętniczo-żylne, które regulują przepływ krwi przez naczynia. Blaszka właściwa zawiera ponadto liczne, rozgałęzione gruczoły cewkowo-pęcherzykowe produkujące wydzielinę śluzowo-surowiczą. Pod błoną śluzową znajduje się błona podśluzowa zawierająca sploty żylne i nerwowe. W ścianie bocznej jamy nosowej znajdują się trzy małżowiny nosowe, w ich blaszce właściwej występują sploty żylne, które nabrzmiewając prowadzą do zwężenia przewodów nosowych (zimne powietrze).


(…)

… zmiany wielu parametrów fizjologicznych kontrolowanych przez autonomiczny układ nerwowy i os podwzgórzowo-przysadkową. Narząd przylemieszowy człowieka ma postać dwóch symetrycznych, rurkowatych, ślepo zakończonych uwypukleń nabłonka w głąb błony śluzowej, zlokalizowanych u podstawy chrzęstnej przegrody nosa.
KRTAŃ
Krtań jest konstrukcja złożoną z:
Chrząstek
Mięsni szkieletowych
Więzadeł
Błony śluzowej…
…). Niezmielinizowane aksony komórek węchowych przenikają do błony śluzowej właściwej i łączą się z innymi aksonami w pęczki nerwowe zwane „nićmi węchowymi”.
Nici węchowe po uzyskaniu osłonek mielinowych dochodzą do opuszki węchowej mózgu
Komórki podporowe- są komórkami kształtu walcowatego. Ich wąskie części spoczywają na błonie podstawnej, zaś szerokie dochodzą do powierzchni nabłonka i są pokryte mikrokosmkami…
…, a w dolnej wielorzędowym walcowatym migawkowym.
TCHAWICA
Tchawica jest rurą wzmocnioną 15-20 niepełnymi pierścieniami zbudowanymi z chrząstki szklistej. Elementy chrzęstne są połączone między sobą tkanką łączną włóknistą. Tchawica jest wyścielona nabłonkiem oddechowym (patrz opis powyżej), który spoczywa na bardzo grubej błonie podstawnej. Blaszka właściwa błony śluzowej zbudowana jest tkanki łącznej luźnej…
… (błona Reisessena). Mięsnie kurczą się po pobudzeniu przywspółczulnych włókien nerwu błędnego pod wpływem mediatorów np. histaminy, serotoniny, czy też substancji drażniących we wdychanym powietrzu. Reakcja ta powoduje ponadto rozszerzenie naczyń krwionośnych i wzmożoną produkcję śluzu. W blaszce właściwej oraz błonie podśluzowej oskrzeli występują pojedyncze, niewielkie grudki chłonne.
Oskrzeliki…
…, nieliczne komórki napływowe (mastocyty, limfocyty), makrofagi płucne oraz komórki śródmiąższowe.
OPŁUCNA
Opłucna składa się z opłucnej płucnej i opłucnej ściennej. Opłucna płucna pokrywa płaty płucne, a opłucna ścienna wyściela klatkę piersiową. Pomiędzy blaszkami opłucnej znajduje jama opłucnowa wypełniona płynem. Obie blaszki zbudowane są z tkanki łącznej błoniastej pokrytej od strony jamy opłucnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz