Hegemonia Macedonii - Aleksander

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hegemonia Macedonii - Aleksander  - strona 1

Fragment notatki:

HEGEMONIA  MACEDONII    1. Przyczyny przej ę cia hegemonii w Grecji przez Macedoni ę :     rozbicie wewnętrzne Grecji     walka polis greckich Aten, Sparty i Teb o hegemonię polityczną – liczne wojny    polis greckie nie potrafiły się zjednoczyć     Macedonia była scentralizowaną, silną monarchią,    Macedonia była krajem dobrze rozwiniętym pod względem gospodarczym,  posiadającym silną armię, który dą ył do rozwoju terytorialnego (ekspansji)  W  338 r.  p.n.e. król Macedonii Filip II pokonał wojska Aten i Teb w bitwie pod  Cherone ą i  narzucił  innym  polis  greckim  hegemonię  Macedonii.  Polis  greckie  musiały  przystąpić  do  Związku Korynckiego, na czele którego stała Macedonia.    2. Wyprawa Aleksandra Wielkiego na Persj ę  i jej skutki  a) przyczyny:    chęć zdobycia sławy,    rozszerzenie granic Macedonii i przekształcenie jej w imperium    zdobycie bogatych łupów    oficjalną przyczyną było wyzwolenie miast greckich w Azji Mniejszej spod władzy  satrapów perskich  b) przebieg – analiza mapy  c) terytoria zdobyte przez Aleksandra Wielkiego:    Azja Mniejsza, Fenicja, Syria, Egipt, Mezopotamia, Babilonia, Media, Persydia,    Partia, Aria, Baktria, Gedrozja (dzisiejszy Iran, Afganistan, Pakistan)  d) organizacja państwa    na czele państwa stał monarcha, który posiadał nieograniczoną władzę    Aleksander  przyjął    tytulaturę  władców  perskich  i  egipskich  –  został  faraonem  i  królem – królów,     o enił  się  z  córką  pokonanego  Dariusza  III,  a  swoim  oficerom  nakazał  o enek  z  córkami  arystokracji  perskiej    by  uprawomocnić  swoją  władzę  i  scentralizować  imperium    do władzy w państwie dopuszczono równie  arystokrację ziem podbitych    do armii macedońskiej wcielano młodzie  perską    zakładał miasta (Aleksandrie) budowane na wzór grecki i obozy wojskowe  e) Aleksander Wielki zmarł w Babilonie w 323 r.p.n.e. Jego państwo podzielili między siebie  wodzowie wielkiej armii zwani diadochami (następcami).  Na gruzach imperium powstały     pa ń stwa hellenistyczne : państwo Seleukidów ze stolicą w Antiochii, Egipt Ptolemeuszy,     państwo Antagonidów w Macedonii i Grecji, Pergamon w Azji Mniejszej.    Hellenizm   –  okres  w  dziejach  Grecji  i  Bliskiego  Wschodu,  zapoczątkowany  śmiercią  Aleksandra Wielkiego w   323 r. p.n.e.,  który trwał do końca I w.p.n.e.  Charakteryzował się:    rozprzestrzenieniem terytorialnym kultury greckiej, która stała się kulturą uniwersalną 

(…)

… terytorialnego (ekspansji)
W 338 r. p.n.e. król Macedonii Filip II pokonał wojska Aten i Teb w bitwie pod Cheroneą i
narzucił innym polis greckim hegemonię Macedonii. Polis greckie musiały przystąpić do
Związku Korynckiego, na czele którego stała Macedonia.
2. Wyprawa Aleksandra Wielkiego na Persję i jej skutki
a) przyczyny:
chęć zdobycia sławy,
rozszerzenie granic Macedonii i przekształcenie jej w imperium…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz